Numismatika Schimandl

Dražební vyhláška

dobrovolné, společné dražby movitých věcí

která se uskuteční ve znění zákona č.26/2000Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon)

I.

Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu.

Dražebník označuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.

II.

Stanovení příhozů:

Vyvolávací cena KčPříhoz Kč
do 20010
od 201 do 50020
od 501 do 1 00050
od 1 001 do 2 000100
2 001 do 5 000200
5 001 do 20 000500
od 20 0011000

III.

Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou.

K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15% odměna pro dražebníka, poštovné a balné.

Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.

IV.

Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o složení dražební jistoty (§4 zák.) až do výše 30% vyvolávací ceny.

Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u Fio Třinec č. účtu: 861840781/2010 nejpozději do 12:00 v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc, bude dražební jistota vrácena po ukončení dražby.

TOPlist