Numismatika Schimandl

PAPÍROVÁ PLATIDLA

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
392 Komotau /Chomutov/ 10 Krejcar 1849 -2 30,- 60,-
393 Komotau /Chomutov/ 10 Krejcar 1849 -2 30,- -
394 Komotau /Chomutov/ 20 Krejcar 1849 -2 30,- -
395 Komotau /Chomutov/ 20 Krejcar 1849 -2 30,- -
396 5000 6. 7. 1920 ser. B perforace, 2x vpich po špendl. N-19 1/1 200,- 1500,-
397 10 K. 2. 1. 1927 ser. N, specimen, vpichy po špendlíku N-20 1-1 40,- 100,-
398 50 K. 1. 10. 1929 ser. Ub specimen, 3x vpich po špendl. N-22 1/1 60,- 400,-
399 500 K. 2. 5. 1929 ser. E, perforace, vpichy po špendl. N-24 1/1 400,- 1200,-
400 500 K. 2. 5. 1929 ser. F N-24 3/3 200,- 2000,-
401 100K., 10. 1. 1931 ser. Ra specimen, vpichy po špendl. N-23 1/1 200,- 350,-
402 1000 K. 25. 5. 1934 ser. D specimen N-26 1/1 200,- 600,-

Protektorát Čechy+Morava

403 100 K. 1940, 1K. (1940) ser. D001, perforace, 10 K. 1942, N-32, 34, 38 3 ks 2-2 10,- 150,-
404 50 K. 12. 9. 1940 ser. A05, specimen, 4x vpich po špendl. N-36 1/1 50,- 190,-
405 100 K. 20. 8. 1940 ser. 22B, specimen N-38 1/1 100,- 280,-
406 500 K. 24. 2. 1942 ser. G I. vydání, specimen N-39 1/1 100,- 200,-
407 500 K. 24. 2. 1942 ser. Ba, II. vydání, specimen, vpichy po špendl. N-39 1/1 100,- 200,-
408 1000 K. 24. 10. 1942 ser. Fc, III. vydání, specimen N-40 1/1 100,- 200,-
409 1000 K. 24. 10. 1942 ser. Fc, III. vydání, specimen N-40 1/1 100,- 220,-
410 20 K. (1945) ser. EH specimen N-58 1/1 30,- 50,-
411 20 K. (1975) ser. EH specimen N-58 1/1 30,- 70,-
412 5000 K. 24. 2. 1944 ser. 19A, specimen, 2x vpich po špendl. N-41 1/1 200,- 800,-

ČSR - kolkované peníze na Slovensku

413 100 K 1944 ser. MP, lepený kolek E100 modrý, specimen, vpich po špendl. N-65 1/1 30,- 220,-
414 100 K. 1944 ser. ser. MTlepený kolek E100 modrý, specimen N-65 1/1 30,- 240,-
415 500 K. 1944 ser. AO, kolek E500, modrý, specimen, 2x vpich po špendl. N-66 1/1 30,- 200,-
416 1000 K. 1944 ser. AA, kolek modrý, specimen, 2x vpich po špendl. N-67 1/1 30,- 280,-
417 1000 K. 1944 ser. AA, kolek modrý E1000, specimen, 2x vpich po špendl. N-67 1/1 30,- 200,-
418 500K. 1944 ser. AO, kolek modrý 500-červený přetisk N-66 1/1 30,- 250,-
419 2000 K. 1945 ser. Op14, specimen N-68 1/1 300,- 1550,-
420 Terezínské poukázky 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 K., u 1K a 50K, 2x vpich po špendl. 7 ks N-89 1/1 1200,- 1300,-
421 Terezínské poukázky2, 5, 10, 20, 50, 100 K. chybí 1K, vpichy po špendl. 6 ks N-89 1/1 900,- 1200,-
422 Terezínská poukázka na 10 Korun 1943 ser. A006, v rohu pod „10“kousek propálen 1-1 10,- -

ČSR

423 20 K., 2. 10. 1926, ser. Nf, 3x vpich po špendl. N-21 1/1 80,- 90,-
424 50 K, 3. 7. 1948, serA45, perforace S N-79 1/1 200,- 1450,-
425 50 K, 3. 7. 1948, serA45, perforace S, N-79, 50 K 29. 8. 1950 ser. B22, specimen N79 2 ks 1/1 150,- 1000,-
426 50 K. b. l. ser. MS, 1x vpich po špendl. neperfor. N-72 1/1 200,- 240,-
427 1000 K. 16. 5. 1945 ser. 25C perf. “S“, 2x vpich po špendl. N-83 1/1 100,- 300,-
428 1000 K. 16. 5. 1945 ser. 13C perf. “S“, 2x vpich po špendl. N-83 1/1 100,- 250,-
429 500 K. 12. 4. 1946 ser. Aa perforace „S“ N-82 1/1 200,- 400,-
430 5000 K. 1. 11. 1945 ser. 10A perforace „S“ N-84 1/1 100,- 1000,-
431 100 K. 16. 5. 1945 ser. C38, perforace „S“ N-81 1/1 50,- 50,-
432 2000 (1945) ser. 14Op, perforace „S“ N68 1/1 300,- 900,-
433 20 K. (b. l) ser. HV neperforovaná N-71, 20 K. b. l. ser. LG, perfor. N-71 2 ks 1-1 60,- 110,-
434 20 K. (1945) serHL, NH, NE, LJ, LK 4 ks N-71 1-2 30,- 110,-
435 50 K. 1953, ser. KB. perf. 3xn. dí. A-100 1/1 60,- 70,-
436 25 K. 1953, ser. MM, perf. 3xn. dí. A-99 1/1 60,- 80,-
437 20 K. 1. 5. 1949, ser. B11, perf. N-78, 20K. 1. 5. 1949, ser. B36, 2xvpich po špendl. N-78 2 ks 1/1 80,- 110,-
438 1 K. 1944 ser. EE neperforovaná, 1 K. 1944 ser. CE perf. 2 ks N-56 1/1 30,- 50,-
439 1 K. 1944 ser. CE, perf. N-56 1/1 30,- 40,-
440 5 K. (1945) ser. BA, 2x vpich po špendl. N-57, 5 K. (1945) ser. EK, 1xvpich po špendl. N-57 1-2 30,- 40,-
441 3 K. 1953, ser. ZB, 3x n. dí. A-96, 5 K. 1953, ser. AK, 1x n. dí. A-96, 97 2 ks 1/1 40,- 50,-
442 3 K. 1961, ser. UV, 1x n. dí. 5 K. 1961, ser. AD A-104, 105 2 ks 1/1 40,- 50,-
443 1 K. 1953, ser. RT, 3xn. dí. 10 K. 1960, ser. 86 2 ks 1/1 30,- 50,-
444 20 K. 1994, ser. A41, proužek vpr. CZ10 1/1 20,- 30,-
445 20 K. 1994, ser. A38, proužek vpr. CZ10 1/1 20,- 30,-

Slovensko – kolkované peníze

446 100 Ks, 7. 10. 1940 kolek žlutý „K“, ser. G4, specimen N-62 1/1 80,- 100,-
447 100 Ks, kolek žlutý „K“, ser. J6, specimen N-62 1/1 80,- 100,-
448 100 Ks, kolek žlutý „K“, ser. G4, specimen N-62 1/1 80,- 100,-
449 100 Ks, kolek žlutý „K“, ser. G4, specimen N-62 1/1 80,- 100,-
450 5 Ks b. l. (1945) ser. D026, specimen, 2x vpich po špendl. 1/1 60,- 100,-
451 50 Ks 15. 10. 1940 ser. Eu, specimen, 4x vpichy po špendl. N-50 1/1 80,- 110,-
452 10 Ks 20. 7. 1943, ser. ČK31, specimen N-47 1/1 80,- 120,-
453 10Ks 20. 7. 1943, ser. ČK31, specimen, vpichy po špendl. N-47 1/1 80,- 110,-
454 10 Ks15. 9. 1939, ser. Fg 11, specimen, vpich po špendl. N-46 1/1 100,- 300,-
455 10 Ks 15. 9. 1939, ser. Fg 11, specimen N-46 1/1 100,- 350,-
456 20Ks, 15. 9. 1939, ser. Yz46, specimen N-48 2-2 100,- 650,-
457 20 Ks, 15. 9. 1939, ser. Ki22, specimen n. natr. N-48 2-2 100,- 600,-
458 50 Ks, 11. 9. 1942, ser. Eu, specimen, vpichypo špendl. N-50 1/1 80,- 120,-
459 20 Ks, 11. 9. 1942, ser. Sh36, specimen, vpichy po špendl. N-49 1/1 80,- 150,-
460 20 Ks11. 9. 1942, ser. Sh36, specimen, vpichy po špendl. N-49 1/1 80,- 130,-
461 500 Ks, kolek „B“ oranžový, ser. 8Nk specimen N-63 1/1 100,- 500,-
462 500 Ks, kolek „B“ oranžový, ser. 2Ys specimen N-63 1/1 100,- 450,-
463 1000 Ks, kolek lepený červený „Y“(1945) 2x vpich po špendl. Specimen N-64 1/1 100,- 350,-
464 5000 Ks, 18. 12. 1944 ser. 1Ha, specimen, vpichy po špendl. N-55 1/1 400,- 1000,-
465 5000Ks, 18. 12. 1944 ser. 1Ha, specimen, vpichy po špendl. N-55 1/1 400,- 950,-
466 1000 K. 25. 11. 1940 ser. 1K6, specimen N-54 1/1 100,- 300,-
467 500 Ks přetisk ser. F, specimen N-43 2/2 100,- 450,-
468 500 Ks přetisk ser. G, specimen N-43 2/2 100,- 500,-

Papírová platidla – konvoluty

469 Československo – Lot různé 25 ks 3-3 30,- 60,-
470 Československo – Lot různé 15 ks Č+M 1-3 30,- 120,-
471 Československo – Lot různé 15 ks 2-3 30,- 100,-
472 Československo – Lot různé 15 ks N-3 30,- 200,-
473 Československo – Lot různé 10 ks zajímavé 1-2 30,- 415,-
474 Československo – Lot různé 20 ks zajímavé N-3 30,- 300,-
475 Československo – Lot různé 6 ks zajímavé N-1 30,- 280,-
476 Československo – Lot různé 5 ks, 1000 Kč1985, s. C10, 500 Kč 1973 - 4x 2-2 30,- 100,-
477 Německo- Lot 34 ks 2-4 30,- 40,-
478 Německo - Lot 13 ks velmi zajímavé 1-1 50,- 350,-
479 Německo - Lot 10 ks velmi zajímavé 1-1 50,- 350,-
480 Německo - Lot 8 ks velmi zajímavé, série Jan Hus N 50,- 50,-
481 Německo - Lot 20 ks nouzovek kol. r. 1918 N 30,- 30,-
482 Německo - Lot 20 ks nouzovek kol. r. 1918 1-1 30,- -
483 Německo - Lot20 ks kol. r. 1918 1-2 30,- -
484 Německo - Lot 5 ks - Bayern 1-2 20,- 250,-
485 Německo - Lot 6 ks 1-2 30,- -
486 Rakousko - Lot 20 ks 1-2 30,- 210,-
487 Rakousko - Lot 6 ks 1-2 20,- 200,-
488 Rakousko - Lot 6 ks 1-2 20,- 90,-
489 Rakousko - Lot 20 ks 1-2 20,- 210,-
490 Rakousko - Lot 15 ks 1-1 20,- 210,-
491 Rakousko - k. r. 1920-Lot 15ks 1-1 20,- 200,-
492 Rakousko - l. r. 1920-Lot 15 ks 1-1 20,- 150,-
493 Německo - Lot 5 ks RM, Ros-373, 375, 376, 377 1-2 20,- -
494 Německo - Lot 31 ks20 Mk 1. 2. 1919, Kinderscheine kompletní serie s orig. páskou N-1 30,- 200,-
495 Německo - 20 Kronen 1919 ser. C, Liberec, 20 RM 1945 Sudety Lot 2 ks N-2 30,- 110,-
496 Německo - 5 Rentenmark 2. 1. 1926 ser. P, 20 RM 1945 ser. AJ Sudety Lot 2 ks N-2 20,- 120,-
497 Slezsko - O. Schl. Niebory/dnešní část Třince/pomoc matkám a dětem 50 Pfg. 10. 3. 1942 na jméno Zuz. Mentna, razítko RR 1/1 40,- 80,-
498 Německo - NDR, 100 Mark 1975 ser. BB, 10 Mark 1971 ser. AI, Lot 2 ks 1/1 40,- 251,-
499 Německo - NDR, 200 Mark 1985 ser. AC, 10 Mark 1971 ser. NS, 5 Mark 1964 ser. GD, Lot 3 ks 1-1 40,- 305,-
500 Německo - Sudety, 20 RM 1945 ser. AJ, AL Lot 2 ks 1/1 40,- 110,-
501 Německo - 20 RM 22. 1. 1929 ser. R, 10 RM 1945 ser. M Lot 2 ks -1/1- 30,- -
502 Německo -20 RM 22. 1. 1929 ser. V, 10 RM 1945 ser. Q Lot 2 ks 1/1 30,- -
503 Německo - 20 RM 22. 1. 1929 ser. K 10 RM 1945 ser. E Lot 2 ks 1/1 30,- -
504 Německo - 10 RM 30. 8. 1924, různé série, Lot 15 ks Ros.173 2-3 30,- -
505 Německo - 10 RM 30. 8. 1924, různé série, Lot 15 ks Ros.173 2-3 30,- -
506 Německo - 10 RM 30. 8. 1924, různé série, Lot 15 ks Ros.173 2-3 30,- -
507 Polsko - Lot 9 ks 1919 - 1934 1-3 30,- 200,-
508 RU - Lot 20 ks - různé, horší kvalita 3-4 20,- -
509 Rakousko - k. r. 1920-Lot 15 ks různých nouzovek k. r. 1918 N-2 30,- -
510 RU - Maďarsko, Lot 30 ks 2-3 30,- 350,-
511 Europa - Lot 30 ks 2-4 30,- -
512 Europa - Lot 30 ks 2-4 30,- -
513 Europa - Lot 22 ks 2-4 30,- -
514 Europa - Lot 30 ks 2-4 30,- -
515 Litva, Ukrajina, postsovětské republiky, Lot 16 ks N-2 30,- 42,-
516 Europa Lot 30 ks N-3 30,- -
517 Balkánské země, Lot 15 ks N-2 30,- -
518 Carské Rusko, 500 Rublů 1912, přeložená 2/2 30,- -
519 Rakousko, Lot 22 ks horší kvality 2-4 20,- -
520 Svět - Lot 15 ks 1-3 20,- -
521 Europa - Lot 15 ks 1-3 30,- -
522 Europa - Lot 20ks 1-3 20,- -
523 Europa - Lot 20 ks 2-4 20,- -
524 Europa - Lot 22 ks 2-3 30,- -
525 Europa - Lot 6 ks 2/2 30,- -
526 Honduras - 2, 5 Lempiras 2003 Lot 2 ks N 20,- -
527 Zaire, Ghana- Lot 3 ks N 20,- -
528 Iran - Lot 4 ks N 20,- -
529 Irák, Kambodža- Lot 4 ks N 20,- -
530 Svět- Lot 25 ks 1-3 30,- -
531 Jižní Amerika, různé – Lot 4ks N 30,- -
532 Jižní Amerika, různé – Lot 4ks N 30,- -
533 Jižní Amerika - Chile, - Lot 4 ks N-1 30,- -
534 Chile, Myamare, - Lot 4 ks N-1 30,- -


TOPlist