Numismatika Schimandl

LITERATURA

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
753 B. Skrbek - Mince království Českého za panování rodu Habsburského od r. 1526, III. díl obraz. část N 300,- 300,-
754 Fr. Cach - Nejstarší české a moravské mince doby brakteátové, III. díl-1974 N 100,- 400,-
755 Saurma - Jeltsch - Schlesische Münzen und Medailen, Breslau 1883 N 250,- 450,-
756 Vládní mince české, rakouské, uherské, polské a jiné zvláště šlechtických rodů v Čechách vydal:Vil. Kupfer v Poděbradech nákladem vlastním r. 1880, tabulky 435 ks volně, chybí 2 ks vše perokresby mincí a medailí. „velmi vzácné a hledané“ RR Zach. 500,- 500,-
757 Franz Pubitsschfas - Chronologie českého umění od krále Ferdinanda I. až po Ferdinanda II. vydáno v Praze 1801 na ručním papíru, včetně kreseb králů, mincí a medailí, psáno schwabachem v němčině. Vazba poškozena, jinak velmi zachovalá RR Zach. 500,- 500,-
758 Karel Schwarzenberg - Heraldika, vydal Ars Collegium Uherské Hradiště 1992 N 50,- -
759 Pavel Dvořák - Odkryté dějiny (Dávnoveké Slovensko) N 50,- -
760 Karel Castelin - Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300-1471 t.N 30,- 360,-
761 Jan Šmerda - Denáry české a moravské, katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století N 50,- 200,-
762 H. Schlumberger - Gold Münzen Katalog (katalog zlatých mincí celého světa, včetně cen) t.N 100,- 100,-
763 H. Rosenberg - Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871, 10. vydání, některé listyjsou volně -1 30,- 30,-
764 H. Rosenberg - Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871, 8 vydání 1 30,- 30,-
765 Jan Bobek - Mincovnictví olomouckých biskupů ve středověku N 50,- 50,-
766 Marek Cajthaml - České chmelové známky t.N 30,- 50,-
767 Gerd Oswald - Lexikon Heraldik (celý svět) 477 stran, obal n. natrž. Jinak N t.N 50,- 50,-
768 Peter Menzel - Deutsche Notmünzen und Geldersatzmarken 1840-1990, I. díl A-L t.N 100,- 200,-
769 Peter Menzel - Deutsche Notmünzen und Geldersatzmarken 1840-1990, II. díl M-Z N 100,- 100,-
770 Ivo Halačka - Vládní mincovnictví na našem území 1. díl 1526 - 1620 + 2. díl 1620 - 1740 2 ks N 50,- 140,-
771 B. Hlinka + P. Radoměrský - Peníze celého světa N 30,- -
772 Jiří Sejbal - Dějiny peněz na Moravě N 50,- 100,-
773 K. Wonsik - Deutsches Münzpreis Jahrbuch 2011, Aukční ceny na zahraničních aukcí mincí německé, slezských, církevních, knížecích, švýcarských, rakouských - habsburských, vázané-791 stran N 500,- -
774 Katalog střeleckých medailí, mincí, plaket a odznaků N 30,- 140,-
775 Eva Kolníková - Keltské mince na Slovensku t.N 50,- 120,-
776 Historický místopis Moravy a Slezska v letech1848-1960 N 30,- 90,-
777 E. Minarovičová - Římské mince ve sbírce Slovenského Národního muzea N 50,- 50,-
778 A. S.Melnikova - Ruské mince od Ivana Hrozného po Petra I. v ruštině., vázané N 30,- 160,-
779 V. V.Zvarič - Numismatický slovník 1978 t.N 30,- -
780 H. Rosenberg - Die deutschen Banknoten ab 1871, 13. vydání N 100,- 280,-
781 M. Mehl - Deutsche Serienscheine von 1918-1922 (Německé papír. nouzovky, vše barevné foto+cena) N 100,- 260,-
782 Mincovny české, rakouské a uherské, Oběživo německých kolonií, Mincovní a mincmistrovské značky na ražbách Habsburské monarchie, Vojenské resortní vyznamenání, medaile a odznaky 4 ks N-1 30,- 160,-
783 M. Janský - Pivovary a pivovárky t.N 30,- 60,-
784 B. Vlček - Nouzové papírové peníze vydané v ČSR 1918-1939. J. Bajer - Cizí papírová platidla na území ČSR 1938-1945 2 ks N 30,- 30,-
785 Likovský, Kuchař, Světlá - Dubská - Známky pražských pohostinských podniků N 30,- 60,-
786 A. Taul - Olomoucké medaile, plakety, žetony a známky t.N 30,- 40,-
787 J. Šůla - Platidla československých věznic 1948-1992, J. Nejedlý - Poukázková platidla v ČSR vězeňství 1967-1996, 2 ks N 30,- 200,-
788 Z. Stříž, V. Javorský - Medaile, plakety a žetony okresu Opava N 30,- -
789 Z. Zenger - Česká heraldika N 30,- 30,-
790 V. Měřička - Dekorace z prusko - rakouské války v r. 1866, L. Král - Ceník medailí a jetonu rodu Habsbursko - Lotrinského 1736-1918 2 ks N-1 30,- 30,-
791 Z. Nechanický, O. Šafář - Kladské mincovnictví, B. Vlček - Nouzová papír. platidla na území ČSR 1914-1918 N 30,- 60,-
792 V. A. Měřička - Ruská vojenská vyznamenání 1687-1801 t.N 30,- -
793 V. Měřička - Rakouská, Rakousko - Uherská záslužná a pamětní vojenská a občanská vyznamenání Zach. 30,- 150,-
794 J. Bajer - Papírová platidla ČSR 1919-1993, ČR, SR 1993-1999 N 30,- 30,-
795 W. Bigoszewska - Polskie ordery i odznaczenia N 30,- 50,-
796 J. Daněk, M. Šrám - Podpisy na ruských a sovětských pap. platidlech 1898-1923 t.N 30,- 60,-
797 P. Kalinowski - Medale Ślaskich bractw strzeleckich (Slezské střelecké medaile) N 30,- 30,-
798 J. Indra - Spolky C.K. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku N 30,- 140,-
799 M. Baše - Karel IV. císař Římský, král Český na medailích, mincích a pečetích A. Mayer - Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland und seine Münzen, reprint z r. 1885 2 ks N 30,- -
800 W. Szlapinskij, S. Bielopolski - Monety koronne Jana Kazimierza ražené 1662-1667, Lwow 2003 N 30,- 240,-


TOPlist