Numismatika Schimandl

ANTIKA, ŘÍM – císařství, kolonie

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Řím republika – koloniální autonomní ražby – Mýsie - Pergamon

71 AE 19, hlava Athény / Niké, 2-1 st. př. Kr. Sear-3975 -1/1- 400,- -
Náhled položky 71
72 Kilíkie - Aigeai, AE 20, hlava Tyche/hlava koně, 2-1 st. př. Kr. Sear-5513 -1/1- 390,- 440,-
Náhled položky 72

Hadrianus 117-138

73 Tetradrachma, LS-rok 6 (121/122) císař vpr. opis / orel vpr. minc. Alexandria K-32175 -1/1- 750,- 750,-
Náhled položky 73

Faustina manželka Antonia Pia 138-161

74 Dupondius, stojící Vesta K-36.12 -1/1- 650,- -
Náhled položky 74

Marcus Aurelius 139-180

75 Sestercius, hlava císaře vpr./ ve věnci PRIMI DECENNAES COS III SC K-37.212 -1/1- 1200,- 1200,-
Náhled položky 75

Lucilla manželka Lucia Vera +182

76 Sestercius, stojící Venus K-40.33 -1/2- 600,- -
Náhled položky 76

Elagabalus 218-222, Sýrie – Emesa

77 Tetradrachma, poprsí vpr. opis / orel vl. D-E, hvězda pod orlem, minc. Emesa, „krásná“ RR 1/1 1900,- -
Náhled položky 77

Julia Mamaea +235

78 Denár, stojící Vesta „pěkný“ K-6447 t.0/0 500,- -
Náhled položky 78

Phillipus Arabs 244-249

Sýria, Selaucis a Pieria, Antiochia ad Orenten

79 Tetradrachma, hlava císaře s korunou vpr./orel vpr. opis SC „mimořádná zachovalost RR 0/0 3400,- -
Náhled položky 79
80 Tetradrachma, hlava císaře s vavřínovým věncem, opis/orel nápis ANTIOXIA R 1/1 2600,- -
Náhled položky 80
81 Tetradrachma, hlava císaře s korunou vpr./orel, nápis ANTIOXIA SC R 1/1 2600,- -
Náhled položky 81
82 Tetradrachma, hlava císaře s vavřínovým věncem/orel vpr. nápis ANTIOXIA SC, okr. n.napr. R 1/1- 1900,- -
Náhled položky 82

Gallienus 253-268

83 Antoninián, hlava císaře vpr. opis stojící VIRTVS AVG, voják K-90.308 1/1 320,- 320,-
84 Antoninián, hlava císaře vpr. Opis/stojící AETERNITAS AVG K-90.44 -1/1- 260,- 300,-

Řím císařství – koloniální autonomní ražby – Chersonesos

85 AE 20, 253-268 poprsí vpr./Artemis vpr. Anochin-307 -1/1- 200,- -

Mýsie – Pergamon

86 AE 17, 1 stol. n.l. Gic-4910 1/1- 260,- -
Náhled položky 86

Lýdie – Thyateria

87 AE 15, 1 st. n.l. Rpc-946 2/2 70,- 70,-

Cilicia – město

88 AE 20, hlava Tyche Sear-1967 2-2 250,- -

Paphlagonia

Sesamos 340-300 př. Kr.

89 AE 14, hlava Demetra/hlava Zeuse Sear-1453A -1/1- 320,- -

Bythynie

Prosias II.

90 AE 16, hlava krále/stoj. Herakles vl. Sear-1493 2/2 220,- -

Time Leon

91 AE 16, 200-100 př. Kr. Afrodite Sear-1686 2/2 280,- -

Lucante

92 AE 11, hlava Artemis/obilný klas Sear-246 2/1- 280,- -

Ionye

93 AE 9, 387-301 př. Kr. Hlava Appola/jelen Sear-1628 2/2 180,- -

Parthia

94 Pacorust II. AE 13, hlava krále/amfora Sear-5821 2/2 130,- -

Epirus

95 Ambracia, AE 16, hlava Dione/obelisk Sear-823 2-2 260,- -

Bruttium

96 AE 17, 203-89 př. Kr. Asklepios Higicia/Artemis, vyl. 1/1 340,- -

Egypt

97 Ptolemay V, 204-181, AE 17, hlava Dia/hlava Libya Sear-2720 2-2 220,- 240,-

Frýgie - Sebaste

98 AE 23, 1-3 stol. n.l. -1/2 200,- -

Maximianus 286-310

99 ¼ Follis , Genio Populi Roman, minc, Siscia RIC-147 -1/1- 180,- 180,-

Constantinopolis – město 330-346

100 Malý Follis pamětní K-138.1 -1/1- 90,- -

Arcadius 383-408

101 A E 4, Gloria Reipvblice K-165.23 -1/1- 80,- -

Bospor 2-1 st. př. Kr.

102 AE 24, hlava Dionyse PL.2499 -1/2 380,- -

Makedonie Amyntas III. 361-369 př. Kr.

103 AE 15 hlava Herakla Sear-528 2/2 360,- -

Kasander 319-297 př. Kr.

104 AE 15, hlavaHerakla vpr./lev Sear.555 2/2 280,- -

Messenia - město 280-146 př. Kr.

105 AE 19, hlava Demetra vpr./Zeus Sear.1199 2-2 280,- -

Cilicie - město 117-38 př. Kr.

106 AE 18, hlava Tyche/stojící Tyche Sear.1967 2/2 360,- -

Sicion - město 250-146 př. Kr.

107 AE 15, letící holub/věnec Sear.1117 2/2 300,- -

Aiolis Kyme

108 AE 18, hlava Appola vpr./kůň vpr. opis 1/1 600,- -
Náhled položky 108

Bythynie

109 AE 22, hlava Dionyse vpr./stoj. Herakles 2/2- 280,- -

Makedonie

110 AE 15, hlava/ lyra Sear-494 -1/1- 400,- -

Persie Xerxes I. 486-424 př. Kr.

111 Siglos Ag, lučišník v běhu vpr. -1/2 1000,- -


TOPlist