Numismatika Schimandl

PAPÍROVÉ PENÍZE

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
574 Komotau (Chomutov) město, 10 Kreuzer 1. 1. 1849, razítko městského úřadu 2 140,- 140,-
575 Komotau (Chomutov) město, 20 Kreuzer 1. 1. 1849, razítko městského úřadu 2 140,- 140,-
576 1000 K. 2. 1. 1902 (3. 3. 1919-31. 12. 1919, kolek 10 K, n. natrž. Baj-6 3 700,- -
577 RU-ČSR, Lot 6 ks různých bankovek platných na našem území N-2 60,- 180,-
578 20 K. 2. 1. 1913 s. 1680, I. vydání -2 40,- -
579 5 K. 1919 Baj-7 3 100,- 100,-
580 5 K. 1919 Baj-7 -3 80,- -
581 1 K. 1919 s.037 Baj-7 2 200,- 200,-
582 1 K. 1919 s.247, s.253 2 ks Baj-7 3 120,- 120,-
583 1 K. 1919 s.234, s.243 2 ks Baj-7 -2 160,- 160,-
584 1 K. 1919 s.260, s.280 2 ks Baj-7 3 120,- 120,-
585 5 K. 1921 Baj-18 -3 200,- 200,-
586 100 K. 1920 s.T, horní část okr. narušen Baj-16 -3 2600,- -
587 5000 K. 1920, s.C, specimen Baj-19 2 300,- -
588 10 K. 2. 2. 1927, s.N, specimen Baj-22 -1 100,- 100,-
589 10 K. 2. 2. 1927, s.N Baj-22 -1 180,- 180,-
590 20 K. 1. 10. 1926 s.Pf, s.Yg 2 ks Ba-21 2 120,- 160,-
591 20 K. 1. 10. 1926 s.Sg, s.Xf 2 ks Ba-21 2 120,- 160,-
592 50 K. 1. 10. 1929, s.Ub, specimen Baj.24 2 70,- 70,-
593 50 K. 1. 10. 1929, s.Wb, specimen Baj.24 2 70,- 70,-
594 5000 K. 1. 11. 1945, s.16 A, perforace Baj.79 2 100,- 220,-
595 1000 K. 1932 s.C, specimen Baj-25 -2 500,- -
596 1000 K. 1932 s.B, specimen Baj-25 -2 500,- -
597 1000 K. 1932 s.A Baj-25 3 600,- -
598 1000 K. 1932 s.A, specimen Baj.25 3 450,- -
599 1000 K. 1932 s.A, specimen + 4x dí., bankovní vzor Baj.25 -2 800,- -
600 100 K. 1931, s.Ub, specimen Baj.23 -2 100,- 180,-
601 100 K. 1931, s.Ac Baj.23 -2 300,- -
602 100 K. 1931, s.Kb, střed. n.perf. Baj-23 3 150,- -
603 100 K. 1931, s.Mc Baj-23 -2 250,- -
604 100 K. 1931, s.Ia Baj-23 -2 300,- -
605 100 K. 1931, s.Za Baj-23 -2 300,- -
606 100 K. 1931, s.Vc Baj-23 -2 300,- 300,-
607 100 K. 1931, s.Chb Baj-23 -2 250,- -
608 1000 K. 1934, s.G, n.natrž. Baj-26 3 400,- -
609 1000 K. 1934, s.B, specimen Baj-26 2 200,- -

Protektorát Čechy a Morava

610 1 K. (1940) s.A 021, přetisk strojový Baj.29 -2 100,- -
611 1 K. (1940) s.A 030, přetisk ruční Baj.29 -1 100,- -
612 5 K. (1940) s.H Baj.29 1 100,- -
613 5 K. (1940) s.H 057, specimen, n.přeložena Baj-29 -1 50,- -
614 5 K. b.l. ruční přetisk Baj-29 -2 500,- -
615 5 K. (1940) s.B 041 Baj-31, 50 K. 1944 s.08 A specimen, Baj-42 2 ks N-2 100,- 100,-
616 20 K. 1944, s.A Baj-40 -1 60,- 130,-
617 50 K. 1940, s.A06 Baj-34 2 50,- 50,-
618 100 K. 1940, s.08G, II. vydání Baj-33 2 50,- 50,-
619 100 K. 1940, s.05A, I. vydání Baj-32 -2 50,- 50,-
620 100 K. 1940, s.18B, II. vydání Baj-33 2 50,- 50,-
621 100 K. 1940, s.18B, I. vadání Baj-32 2 50,- 50,-
622 500 K. 1942 s.CH, I. vydání Baj-39 -2 200,- -
623 1000 K. 1942 s.Ea, II. vydání Baj-39 -1 150,- -
624 1000 K. 1942 s.Hb, II. vydání, specimen Baj-40 1 100,- 100,-
625 1000 K. 1942 s.I, I. vydání, specimen Baj-40 2 80,- 80,-
626 100 K.(1945) s.JS, n.přelož. Baj-74 -1 100,- 100,-
627 500 K. 1946 s.N perfor. „S“ Baj-80 -2 150,- 150,-
628 1000 K. (1945) s.BE Baj-76 2 150,- 150,-
629 1000 K. (1945) s.BC Baj-76 2 150,- 150,-
630 1000 K. (1945) s.BL Baj-76 2 150,- -
631 500 K. 1946, s.M Baj-80 3 80,- 90,-
632 500 K. 1946, s.T Baj-80 3 80,- 80,-
633 500 K. 1946, s.V Baj-80 -2 80,- 100,-
634 1000 K. 1944 s.CK specimen Baj-61 2 40,- 40,-
635 10 K. 1960 s.E61, S04, 20 K. 1949 s.A47, 20 K. 1970 4 ks 1 80,- 80,-
636 20 K. 1970, s.H65, 10 Kč 1960, s.S77 , 2 ks Baj-100 N-1 40,- 40,-
637 1 K. (1946), Tuzex - poukaz na 1 Kčs 1971/III, 2 ks Baj.N8 1-1 50,- 80,-
638 Slovensko, 2000 K. 1945 s.Ar6, flek, specimen Baj.69 N 200,- 220,-
639 1000 K. 1945, s.03C Baj-78 -1 150,- -
640 1000 K. 1945, s.15E Baj-78 2 350,- -
641 1000 K. 1945, s.07A Baj-78 -2 200,- -
642 1000 K. 1945, s.04C Baj-78 2 200,- -
643 1000 K. 1945, s.02D Baj-78 2 200,- -
644 1000 K. 1945, s.01E Baj-78 -1 250,- -
645 1000 K. 1945, s.28A Baj-78 2 200,- -
646 1000 K. 1945, s.05B, perf. Baj-78 N 200,- 240,-
647 50 K. 3. 7. 1948 s.A, 50 K. 29. 8. 1950 s.B, 20 K. 1. 5. 1949, s.A 3 ks 1-2 50,- 200,-
648 50 K. 3. 7. 1948 s.A, 1, 3 K. 1953 s.PN, FN Baj-81, 87, 89 3 ks N-1 60,- 200,-
649 100 K. 16. 5. 1945 s.B08, s.N09, Baj-77 2 ks -1 50,- 140,-
650 100 K. (1945-1953) s.PJ, 20 K.)1945-1953) Baj.71, 74 2 ks -1 50,- 50,-
651 1000 K. b.l. s.BF Baj-76 -1 200,- -
652 1000 K. b.l. s.BH Baj-76 -1 200,- -
653 500 K. 1946 s.Ja Baj-80 2 300,- -
654 500 K. 1946 s.CH Baj-80 2 100,- 100,-
655 500 K. 1946 s.R Baj-80 2 100,- 100,-
656 10 K. 1950 s.Pb Baj-84 -1 30,- -
657 5 K. 1949 s.A51 perfor. Baj-82 1 30,- -
658 10 K. b.l. s.PN Baj-71 1 30,- -
659 3, 5, 10, 25, 50, 100 K. 1953 6 ks Baj-90-96 N 500,- -
660 50 K. 1953 s.KV Baj-112 2 30,- -
661 3, 5, 10, 25, 25, 50, 100 K. 1961 Baj-97, 98, 99, 94, 103, 104, 106 7 ks N 500,- -
662 3, 5, 10, 25, 25, 50, 100 K. 1961 Baj-94, 97, 98, 99, 103, 104, 106 7 ks N 500,- -
663 50 K. 1964 s.N21122147, N21122148 2 ks Baj-99 N 100,- 140,-
664 50 K. 1964 s.N21122145, N21122146 2 ks Baj-99 N 100,- 140,-
665 50 K. 1964 s.N17308315, N17308316 2 ks Baj-99 N 100,- 140,-
666 50 K. 1964 s.N17308441, N17308442 2 Ks Baj-99 N 100,- 120,-
667 50 K. 1964 s.N21 Baj-99 N 80,- -
668 50 K. 1964 s.N17 Baj-99 N 80,- -
669 50 K. 1987 s.F20, F36 Baj-104 N 100,- 120,-
670 50 K. 1987 s.F56 Baj-104 N 50,- 50,-
671 50 K. 1987 s.F73 Baj-104 N 50,- 50,-
672 50 K. 1993 s.A28 Baj-CZ17 N 50,- 50,-
673 50 K. 1997 s.C58, E17 Baj-CZ17 N 50,- 100,-
674 20 K. 1988 s.E34 Baj-105 N 40,- 40,-
675 20 K. 1988 s.E17 Baj-105 N 40,- 40,-
676 20 K. 1988 s.E32, s.E83 2 ks Baj-105 N 80,- 95,-
677 20 K. 1994 s.A41, s.B33 2 ks Baj-CZ10 N 100,- 100,-
678 10 K. 1986 s.J20, s.V10 2 ks Baj-103 N 40,- 50,-
679 100 K. 1961 s.T91 Baj-98 1 100,- -
680 100 K. 1961 s.G72 Baj-98 N 100,- -
681 100 K. 1961 s.G57 Baj.98 N 100,- -
682 100 K. 1961 s.P95 344275, P95 344276 2 ks Baj-98 N 200,- -
683 100 K. 1961 s.R78 Baj-98 -2 50,- -
684 100 K. 1961 s.C45 Baj-98 -2 50,- -
685 100 K. 1961 s.T23 Baj-98 2 50,- -
686 100 K. 1961 s.X04 Baj-98 1 100,- -
687 100 K. 1961 s.X19 Baj-98 2 80,- -
688 100 K. 1961 s.P95 Baj-98 N 100,- -
689 100 K. 1961 s.P95 Baj-98 N 100,- -
690 100 K. 1961 s.P95 Baj-98 N 100,- -
691 100 K. 1961 s.G72 Baj-98 N 100,- -
692 100 K. 1961 s.G72 Baj-98 N 100,- -
693 100 K. 1961 s.G72 Baj-98 N 100,- -
694 100 K. 1961 kolek 100 C Baj-CZ1 -1 120,- -
695 500 K. 1973 s.U11 Baj-101 2 150,- -
696 500 K. 1973 s.W09 Baj-101 2 150,- -
697 100 K. 1989 s.A01 Gottwald Baj-106 -1 150,- -
698 100 K. 1989 s.A01 Gottwald Baj-106 N 200,- 200,-
699 100 K. 1989 s.A27 Gottwald Baj-106 1 150,- -
700 100 K. 1989 s.A28 Gottwald Baj-106 N 200,- -
701 1000 K. 1985 s.C75 Baj-102 N 800,- 800,-
702 1000 K. 1985 s.C80 Baj-102 1 400,- -
703 1000 K. 1985 kolek 1000 M tištěný s.U35 Baj-CZ3 N 1000,- -
704 Slovensko, 20 Ks 1942 s.Sn21, 50 Ks 1940 s.Ji ,50 2 ks Baj-49 2 40,- 120,-
705 Halič, Lwow - město, 100 Korun 1915 perf. 6x dí. -1 1500,- -
706 Polsko, 10 Gr. 1924, bilet zdavkowy 2 100,- 150,-
707 Breslau (Vratislav) 100000 Mark 1923 N 100,- 100,-
708 Fraustadt, 10, 25, 50, 50 Pf. Bez série a čísla 4 ks 1 100,- 100,-
709 Blumberg/Dölitz Pommern,(Morzyce) 5, 10, 25, 50 Pf. 4 ks 1 200,- 200,-
710 Dinslaken, 1 Mark 1914, Spremberg i. Lauslitz, 20 Mark 1918 2 ks N 100,- -
711 Ringwitz O/S (Rzymkowice), 10, 20, 40, 50 Pf. 1, 2, 5 Mark 7ks 1 600,- 1500,-
712 Nimptsch Schl. 25, 50 Pf. 1919 2 ks N 60,- 60,-
713 RU, Hajmasker KGL (zajatecký tábor) 10, 20 Heller 1916 2 ks N 100,- 160,-
714 Marienburg Westpr. 20 Mark 1918 N 50,- 50,-
715 Srbsko, 100 Dinara 1941 1 200,- -
716 Kanada, 10 Dollars 1971 2 120,- -
717 Lotyšsko, 3 Rubl 1919 2 80,- 80,-
718 Švýcarsko, 5 Frank 1942 3 80,- 140,-
719 Švýcarsko, 10 Frank 1979 1 160,- 240,-
720 Francie, 15 Sold 24. 10. 1792 3 100,- 160,-
721 Rusko, Szypicyno reg. Kotlas - Archangelsk, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 Rubl, kat.: Rjabczenko 2690-2696 7 ks 1 350,- -
722 Království české okr. Novo - Městský nad Metují, lístek na honbu 1. 8. 1905, kolky 1 Koruna 1898, 10, 20-2x Hal. „velmi zajímavé“ 2 200,- -


TOPlist