Numismatika Schimandl

ÚČELOVÉ ZNÁMKY, MEDAILE, ODZNAKY

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
967 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 5 Heller Mz 18x21mm 1/1 350,- 800,-
Náhled položky 967
968 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 6 Heller Mz 18x21mm 0/0 500,- 900,-
Náhled položky 968
969 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 6 Heller Zn 18x21mm 0/0 500,- 850,-
Náhled položky 969
970 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 8 Heller Zn 18x21mm 0/0 500,- 900,-
Náhled položky 970
971 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 10 Heller Al 8-hr. 20mm, n.prohl 1/1 250,- 460,-
Náhled položky 971
972 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau / 11 Heller Al 8-hr. 20mm t.0/0 350,- 850,-
Náhled položky 972
973 Opava /Troppau/ známka na tramvaj, Städtische Strassenbahn Troppau text český+německý, Cu 20mm, Mz 20mm, 2 k 1/1 300,- 300,-
974 Těšín /Teschen/ známka na tramvaj, Stadtische Srassenbahn Teschen / 12 Heller Al 20x20mm 1/1 350,- 500,-
Náhled položky 974
975 Těšín /Teschen/ R. Aster Specerei Südfruchte Teschen Delikatessen / Lieferant des vereines der K. K. Statsbeamten Oestereichs, n.ned. Cu 16m -1/2- 200,- 400,-
Náhled položky 975
976 Třinec /Trzynietz/ Eisenwerk Trzynietz / 1, Cu 18mm t.0/0 200,- -
Náhled položky 976
977 Třinec /Trzynietz/ Eisenwerk Trzynietz / 10, ZnNi 20mm -1/1- 250,- -
Náhled položky 977
978 Olomouc /Olmütz/ Personalküche 1 K. Orig. dí. Jjednostranná, Zn 25mm 0 250,- 1300,-
Náhled položky 978
979 Kladno, Obecná kuchyně Pečeně, Mz ovál 31x24, 5mm 1/1 160,- -
Náhled položky 979
980 Kladno, Eisenwerk Cantine Kladno / 2, Cu 20mm t.0/0 200,- -
Náhled položky 980
981 Smíchov, F. Ringhoffer ½ Ltr. / Smichow F. Ringhoffer ½ Ltr. Mz 26, 5mm 1/1 180,- -
Náhled položky 981
982 Kroměříž, Měšťanský pivovar v Kroměříži / 1/2L, Mz 22mm 0/0 400,- 1500,-
Náhled položky 982
983 Známka na dráhu (RU) 2 v perlovci / okřídlené kolo v perlovci, Cu 19mm -1/1- 120,- 120,-
Náhled položky 983
984 Známka na dráhu (RU) 2 v perlovci / okřídlené kolo v perlovci, n.vada mat. Cu 19mm 1/1- 100,- -
985 Známka na dráhu (RU) 10 v perlovci / okřídlené kolo v perlovci Cu 19mm -1/1 140,- -
986 Známka na dráhu (RU) 20 v perlovci / okřídlené kolo v perlovci Cu 23mm 1/1- 140,- -
987 Známky na dráhu (RU) 20 v perlovci / okřídlené kolo v perlovci Cu 23mm, Mz 23mm 2 ks 1-1 280,- -
988 /Babí u Náchoda/ S. Katzau Baby / 6, Zn 24mm 1/1 80,- -
989 AUFZUG A. + B. C. Mz 20mm 1/1 50,- 70,-
990 Vídeň, 1.Vídeňská korunová pekárna M. Hafner / koruna Mz 20mm 1/1 50,- -
991 Rudolf Schneider 20 / 20, Cu 24mm 2/2 50,- 400,-
992 Jsv Vinohrady, Horní Stromovka, automaty, hrací známka, Zn 20mm 1/1 100,- -
993 /Nymburk/ K. Novák / 1 oběd, Mz 22mm 1/1 100,- -
994 Eisenwerk Witkowitz / 1 Suppe, Zn 20mm, kor. 2/2 40,- -
995 /Praha - západ/ Solopisky/Třebotov, Hotel Dvořáček / ½ L, ZnNi 22mm 1/1 120,- 400,-
996 Benátky, Arturo Brazzorudo Venezia / 30 Valore in Consumacioni, Mz 19mm 1/1 50,- -
997 Rio 1 Dinar / Rio 1 Dinar, Ni 25mm 1/1 50,- -
998 L. Heinrich Cafe Grund / 1 H, Mz 25mm -1/1- 50,- 60,-

Početní peníze

999 LVD, XV. D. G. FR. ET. NA. REX poprsí vpr. / DVRCH, GLUCK. UND. FLEIS RE-PF AH, plachetnice Mz 20mm 1/1 70,- 220,-
1000 Korunovaný erb, opis RECHE. PFEN. IOH IACON / poprsí Ludvíka XV. vpr. API DIETZEL, 19mm -1/1- 50,- 200,-
1001 Početní peníze blíže neurčené, opis GOTT GIBT ES.. mrak+déšť I. I D RE-PF myslivec, opis IOH. ALBERCHT. DORN. RECH. PF, loď I. A.D. Mz 22mm 2 k 2-3 100,- 500,-
1002 LVD. XV D. G. FR. ET. N. REX poprsí vpr. / král. erb s korunou. IOH:ADAM. VOGEL. RECH:PF: Mz 23mm 1/1 100,- 300,-
1003 LVD. XV. D. G. mladé poprsí vpr. / sed. královna na trůně s korunou v ruce, LE. REPOS. SVIT. LA. VICTORIE RECHN. PF. LI. D. Mz 23m 1/1 100,- 300,-
1004 LVD. XVI. DG. FR. N. REX. poprsí vpr. / kaple, RE. PF IGR Mz 15mm 1/1 100,- 240,-
1005 BEDENCK. DAS. END, měsíc, hvězdy, slunce / DURCH G L:CH. BREIES RE-PF P. I. V. n.prohlý, Mz 23m 1/1 80,- 200,-
1006 GEORG. D. G. M. TR. IR. E. REX, poprsí vpr. / korun. erb opis WOLFF. L. RON. HOFFMANN. RECH. PFE: Mz 23m 1/1 100,- 300,-
1007 PETRUS II. poprsí ruského cara vpr. DG. RUSS. IMP / IOHAN. IACOB. DIETZEL. RECH. PFENI: ruská dvojorlice Mz 23m 1/1 100,- 340,-

Odznaky, medaile

1008 Č. Těšín, Br odznak Zemský skautský sjezd v Č. Těšíně 1936 na 25. výr. Skautingu 1 300,- -
Náhled položky 1008
1009 Český Těšín 1921-1931 Majáles, velký plech. Br odznak se zap. špendlíkem 1 100,- -
1010 Č. Těšín, Br plech. odznak na Středoškolské závody 1927, špendlík 1 80,- -
1011 Třinec, plaketa k 100. výr. založení železáren 1939-1939, pohled na huť r. 1839 / železárny 1939 sig. PM Br 78x59m 1/1 150,- -
1012 ČSSR, „Za zásluhy“ 10 let Lidových milicí, velký smalt. odznak+miniatura, etue 1 100,- 100,-
1013 AR med. Čedok k 60. výr. 1920-1980, sig. Kolářský, Ag900, 35mm, 25g 0/0 300,- -
1014 Karel IV. AR med. na 700. výr. Ag punc na hraně, 11g, 33mm 0/0 250,- -
1015 Karel IV. AR med. z cyklu Největší osobnosti čs. národa, Ag 999, 15, 1g Proof 250,- -
1016 AR med. na počátek nového tisíciletí 2001, Ag 16, 3g, 35mm 0/0 250,- -
1017 Vítkovice, 150 let železáren 1828-1978, postř. med. 35Mm 0/0 50,- -
1018 Těšín/Cieszyn, AR med. L. J. Scherschnick / muzeum těšínska, Ag 999, 16g. Pouzdro, certifikát Proof 300,- -
1019 Strakonice, AR med. 1919-2004 k 85 výr./erby města/lat. opis, Ag 999, 16, 3g, 35mm Proof 240,- -
1020 Praha, AR med. k 220 výr. založení Všeobecné fakultní nemocnice / poprsí Josefa II. vpr. Proof 180,- 180,-
Náhled položky 1020
1021 RU I. svět. válka, Odznak se zap. špendlíkem, voják s puškou a granátem vpr. 1914 16. 18 IMMER WORWÄRTS 18TI VŽDY KUPRED 1 400,- -
Náhled položky 1021
1022 RU I. svět. válka, Odznak se zap. špendlíkem, vojáci na stráži v horách, vše v oválu s ratolesti 1 400,- -
Náhled položky 1022
1023 RU I. svět. válka, Odznak se zap. špendlíkem, voják v plné zbroji VI. KUKIR 35 1914-1918, VI 95 NIESTEI ve věnc 1 400,- -
Náhled položky 1023
1024 Br Med. 1765 M. Terezie s Josefem II. poprsí vpr. opis/anděl s trubkou pod palmou MAGNUS TRAN SYLVANIAE, sig. Würth, 59mm, n.hry -1/1- 2200,- -
Náhled položky 1024
1025 Br Med. Ferdinand V. poprsí vpr. opis / Palatin IOSEPHO PATRUO. A. A. HUNG MDCCCXLVI poprsí vl. sig. E. Lange, 43mm, n.hry 1/1 2400,- -
Náhled položky 1025
1026 Velká Br Med. CAROL LVD. ARCH. AVSTR. COMLETOR + FERDIN. MAXIM. ARCH. AVSTR. AVCTOR obě hlavy vlevo, ratolesti / opisy, nápis, MDCCCLVI – MDCCCLXXIX sig. C. Radnitzky, 79mm, hry. 1/1 1600,- -
Náhled položky 1026
1027 Jan Pavel II. poprsí vl. / Madona Czenstochowska, 33mm, 11, 7g 0/0 180,- -
1028 Řecko. 1. Olympiáda 776 n. l. běžec v ratolesti opis řecký/vavřínový věnec, Ag? 34Mm, 20, 4g 1/1 140,- -
1029 Německo, AR Med. 1893 poprsí princregenta Luipolda/otevření střelnice v Mnichově, z. n.vl. škr. n.hry t.0/0 1300,- 1300,-
Náhled položky 1029
1030 Německo, AR Med. 1903-1938 Olymp. stadion v Mnichově, Ag 1000, 40mm, 24, 5g 0/0 1000,- 1000,-


TOPlist