Numismatika Schimandl

PAPÍROVÉ PENÍZE

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
693 Komotau /Chomutov/ město, 10 Kreuzer 1. 1. 1849 2 160,- -
694 Komotau /Chomutov/ město, 20 Kreuzer 1. 1. 1849 2 160,- -
695 ČSR, 5 Kč 15. 4. 1919 ser. 0089 N-7 -3 100,- -
696 ČSR, 1 Kč 15. 4. 1919 ser. 245 N-6 3 100,- -
697 ČSR, 100 Kč 1920 ser. T, horní okraj vydrolen Baj.16 -3 3000,- -
698 ČSR, 10 Kč 1927 ser. P009 Baj.22d 3 350,- 350,-
699 ČSR, 500 Kč 1929 ser. C, perforace Baj.23 3 180,- 180,-
700 ČSR, 100 Kč 1931 ser. Vc N-23c 2 1000,- -
701 ČSR, 1000 Kč 1932 ser. A, perf. Specimen Baj.13 -2 500,- -
702 Protektorát Čechy + Morava, 1 K b.l. (1940) ser. B069 N-32 t.N 50,- 70,-
703 Protektorát Čechy + Morava, 1 K b.l. (1940) ser. C010 Baj.30 N 50,- 90,-
704 Protektorát Čechy + Morava, 1 K b.l. (1940) ser. A021, přetisk strojový Baj.28b -2 150,- -
705 Protektorát Čechy + Morava, 1 K b.l. (1940) ser. A59, přetisk ruční Baj.28a 1 150,- 150,-
706 Protektorát Čechy + Morava, 1 K b.l. (1940) ser. A030, přetisk ruční N-29a -1 200,- -
707 Protektorát Čechy + Morava, 5 K (1940) ser. A001, přetisk ruční Baj.30 3 350,- 350,-
708 Protektorát Čechy + Morava, 5 K (1940) ser. H057, perf. Specimen, n.přel. Baj.31 1 60,- -
709 Protektorát Čechy + Morava, 5 K (1940) ser. B014, n.přel. Baj.31 1 60,- 60,-
710 Protektorát Čechy + Morava, 10 K 1942 ser. 48N, přeložena Baj.37 2 60,- -
711 Protektorát Čechy + Morava, 10 K 1942 ser. 20N Baj.37 2 60,- 60,-
712 Protektorát Čechy + Morava, 20 K 1944 ser. 14H, přeložena Baj.40 -1 100,- 120,-
713 Protektorát Čechy + Morava, 20 K 1944 ser. 37A, přeložena Baj.40 -1 100,- 100,-
714 Protektorát Čechy + Morava, 500 K. 1942 ser. CH I. vydání Baj.39 -2 250,- -
715 ČSR, 1 Kčs b.l.(1946) nevydaná, Baj.N8 N 100,- 180,-
716 ČSR, 10 Kčs b.l. ser. P/N N-70 1 50,- -
717 ČSR, 5 K 1949 ser. A51 perfor. 1 50,- -
718 ČSR, 10 K 1950 ser. Pb -1 50,- -
719 ČSR, 20 Kčs b.l. (1945-1953) ser. KU N-71 1 100,- 100,-
720 ČSR, 100 Kčs b.l.(1945) ser. JS, n. přel. Baj.74 -1 150,- -
721 ČSR, 500 Kčs 1946 ser. N, perfor. “S“ Baj.80 -2 250,- -
722 ČSR, 500 Kčs 1946 ser. J Baj.80 1 250,- -
723 ČSR, 500 Kčs 1946 ser. Ja Baj.82 2 1000,- -
724 ČSR, 1000 Kčs b.l.(1945) ser. BG Baj.76 -1 180,- 180,-
725 ČSR, 1000 Kčs 1945 ser. 15E Baj.83 2 450,- -
726 ČSR, 1000 Kčs 1945 ser. 07A Baj.83 -2 280,- -
727 ČSR, 3 K. s. ZB, 5 K. s. ZA, 10 K. s. CN, 25 K. s. BE, 50 K. s. BD, 100 K. s. CM, vše 1953, ruský čísel. 6ks N 550,- -
728 ČSR, 3 K. s. HM, 5 K. s. NK, 10 K. s. KM, 25 K. s. KT, 50 K. s. HC, 100 K. s. MC, vše 1953, Čs. čísel. 6 ks N 550,- -
729 ČSR, 10 K. 1953 ser. KM Baj.92 N 60,- -
730 ČSR, 3 K. 1953 ser. KK Baj.87 N 50,- 70,-
731 ČSR, 5 K. 1953 ser. HB Baj.91 N 50,- 60,-
732 ČSR, 25 K. 1953 ser. KV Baj.90 N 100,- 120,-
733 ČSR, 50 K. 1953 ser. HM Baj.95 N 100,- 120,-
734 ČSR, 10 K. 1953 ser. NR 000052 - nízké číslo číslovače Baj.92 N 200,- 240,-
735 ČSR, 50 K. 1953 ser. KV Baj.112 2 40,- -
736 ČSR, 100 K 1953 ser. MC Baj.92 N 100,- 120,-
737 ČSSR, 10 K 1960 ser. S27 1 50,- 50,-
738 ČSSR, 50 K 1964 ser. N17 Baj.104 N 100,- 100,-
739 ČSSR, 50 K 1964 ser. N17 Baj.104 N 100,- 120,-
740 ČSSR, 100 K 1961 ser. P92 I. vydání Baj.106 N 120,- 150,-
741 ČSSR, 100 K 1961 ser. P78 I. vydání Baj.106 N 120,- 120,-
742 ČSSR, 100 K 1961 ser. P74 I. vydání Baj.106 N 120,- -
743 ČSSR, 100 K 1961 ser. G60 178719, 178720 II. vydání 2 ks Baj.106 N 240,- -
744 ČSSR, 100 K 1961 ser. G72 026449, 026450 II. vydání 2 ks Baj.106 N 240,- -
745 ČSR, ČSSR, 10 K 1960 ser. S46, 20 K 1949 ser. A07, 20 K 1988 ser. E21 3 ks N-1 120,- 120,-
746 ČSSR, 20 K 1970 ser. F31 2 ks N 100,- 100,-
747 ČSSR, 10 K 1986 ser. J27, 20 K 1988 ser. E05, 50 K 1987 ser. F07 3 ks N 150,- 180,-
748 ČSSR, 20 K 1988 ser. E17 1 50,- -
749 ČSSR, 20 K 1988 ser. E34 -1 50,- -
750 ČSSR, 50 K 1987 ser. F73 Baj.104 N 80,- -
751 ČSSR, 50 K 1987 ser. F82 Baj.104 N 80,- -
752 ČSSR. 50 K 1987 ser. F73 Baj.104 N 80,- -
753 ČSSR, 50 K 1987 ser. F82 Baj.104 N 80,- 80,-
754 ČSSR, 50 K 1987 ser. F16, 100 K 1989 ser. A22 Gottwald 2 ks N-1 150,- 150,-
755 ČSSR, 500 K 1973 ser. U41 Baj.101 2 120,- -
756 ČSSR, 1000 K 1985 ser. C75 Baj.109 N 900,- -
757 ČR, 500 K 1973 (4993) ser. U kolek 500 lepený Baj.CZ2 2 150,- -
758 ČR, 1000 K 1985 ser. U35 kolek 1000 tištěný N-CZ3b N 1300,- -
759 ČSSR, 100 K 1989 ser. A01 Gottwald, přeložena Baj.106 -1 200,- -
760 ČSSR, 100 K 1989 ser. A23 Gottwald, přeložena Baj.106 t.N 90,- 90,-
761 ČSSR, 100 K 1989 ser. A21 Gottwald Baj.106 N 120,- 120,-
762 ČSSR, 100 K 1989 ser. A19 Gottwald Baj.106 N 120,- -
763 ČSSR, 100 K 1989 ser. A19 Gottwald Baj.106 N 120,- 120,-
764 ČSSR, 100 K 1989 ser. A28 Gottwald Baj.106 N 120,- 130,-
765 ČSSR, 100 K 1989 ser. A19 Gottwald Baj.106 N 120,- -
766 ČSSR, 100 K 1989 ser. A17 Gottwald Baj.106 N 120,- -
767 Zajatecký tábor Holýšov, 1, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 15, 20, 40, 50 Rpf. 1 RM 15 ks N 1200,- -
768 Polsko, 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 ser. X, ser. CJ 2 ks Par.60 N 60,- -
769 Polsko, 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 ser. X, ser. CF 2 ks Par.60 N 60,- -
770 Polsko, 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 ser. X, ser. CJ 2 ks Par.60 N 60,- 100,-
771 Polsko, 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 ser. X 3 ks Par.60 N 100,- -
772 Polsko, 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 I ser. X 391572, 391573, 391574 , 3 ks Par.60 N 100,- 130,-
773 Polsko. 1 Marka pol. 23. sierp. 1919 Iser. X, 5 Mark pol. Iiser. J, 10 Mark pol. Iiser. G, 20 Mark pol. II ser. AK, Par.60, 62, 63 4 k N-2 200,- 240,-
774 Polsko, 100 Marek pol. 23. sierp. 1919 I ser. X 6-místné Par.67a -1 300,- 300,-
775 Polsko, 100 Marek pol. 23. sierp. 1919 IA ser. P, 500 Marek pol. 23. sierp. 1919 II ser. D Par.67, 69 2 200,- -
776 Polsko, 500 Marek pol. 23. sierp. 1919 II ser. D Par.69b N 200,- 200,-
777 Polsko, 1000 Marek pol.23. sierp. 1919 I ser. U Par.71b 2 140,- -
778 Polsko, 500 Marek pol. 23. sierp. 1919 II ser. D, 1000 Marek pol. 23. sierp. 1919 I ser. U Par.69b, 71a 2ks 1-2 200,- 240,-
779 Polsko, Glubczyce 50 Zl. b.d. ser. E, razítko -1 50,- 50,-
780 Sudety, 20 RM 28. 4. 1945 ser. AB N 100,- 100,-
781 Pomoří, Stargard in Pommern, 25 Pfg, 2, 5,10 Mark 1921 4 ks N 120,- 220,-
782 Pomoří, Kolberg, 25, 50, 75 Pfg. 1921 3 ks N 60,- 140,-
783 Lutin Offizier Gefangenenlager, 5 Mark, přeložena -1 80,- 80,-
784 Knurow KGL, 5 Mk 1914, razítko, podpis, platí jen v zajateckém táboře 2 160,- -


TOPlist