Numismatika Schimandl

ČECHY A MORAVA

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Oldřich 1012-1033, 1034

46 Denár, C-285, 0,74g, okraj olámán, jinak „nádherný“ 0/0 7000,- -
Náhled položky 46
47 Denár, C-292, 0,9g, „krásná patina“ 0/0 16500,- -
Náhled položky 47

Břetislav I. 1037-1055

48 Denár, C-316.2, 0,97g, „pěkná patina“ 1/1 5200,- -
Náhled položky 48

Vratislav II. knížetem v Čechách 1061-1036 1061-1036, králem 1086-1082

49 Denár, C-346, „nádherný“ 0/0 1900,- 2000,-
Náhled položky 49

Bořivoj II. 1100-1107, 1109-1110, 1118-1120

50 Denár, C-413, 0,56g, n.ned. 1/1 4500,- -
Náhled položky 50

Vladislav I. knížetem v Čechách 1109-18, 1120-1125

51 Denár, C-545, n.ned. 1/1 1800,- -
Náhled položky 51
52 Denár, C-545, n.ned. 1/1 1900,- 2300,-
Náhled položky 52
53 Denár, C-547, opisy n.ned. „patina“ 1/1 2200,- 2200,-
Náhled položky 53
54 Denár, C-547, „hezký s pěknou patinou“ 1/1 2600,- 3400,-
Náhled položky 54
55 Denár, C-547, opisy ned. -1/1- 1800,- -
Náhled položky 55

Soběslav II. 1173-1179

56 Denár, C-618, 0,91g, n.kor., n.ned., „patina“ R -1/1- 4500,- -
Náhled položky 56

Morava - nepřiděleno

57 Denár moravský, předání praporce / Samson bojuje se lvem, opisy ned. 0,945g, patina, VP-242, jiná literatura neuvádí RRR 2/2 7500,- -
Náhled položky 57

Václav II. 1278-1346

58 Pražský groš, okr. n.napr. 1/1 900,- -
Náhled položky 58
59 Pražský groš, okr. ned. t.1/1 700,- 700,-
Náhled položky 59
60 Pražský groš, n.ned. -1/1- 600,- -
Náhled položky 60
61 Půlgroš řezaný 1/1 350,- 400,-
Náhled položky 61

Jan Lucemburský 1310-1346

62 Pražský groš, n.ned. -1/1- 500,- -
Náhled položky 62
63 Pražský groš, n.škr. -1/1- 380,- 380,-
Náhled položky 63
63a Pražský groš, n.ned. -1/1- 450,- -
64 Pražský groš, ned. -1/1- 400,- -
64a Pražský groš, n.okr., n.ned. 2/2 280,- 280,-
64b Pražský groš, ned. -2/2- 240,- -

Karel IV. 1346-1378

65 Pražský groš, ned. 2/2 300,- -
65a Pražský groš, ned. 2/2 250,- 250,-

Václav IV. 1378-1419

66 Pražský groš, ned. 2/2- 150,- -

Česká Falc

67 Fenik, korunovaná hlava zpředu / sed. král, písmeno W, 0,63g, Steinhilber.119a, starý podl. štítek 1/1 1800,- 1800,-
Náhled položky 67
68 Fenik, 0,62g, ned. Nechanický-XXX72 2/2 380,- 400,-
Náhled položky 68
69 Fenik, 0,50g, n.ned. Nechanický-XXXII108 -1/2 400,- 460,-
Náhled položky 69
70 Fenik, 0,41g, minc. Erlangen, ned. Nechanický-XXVII 2/2 440,- -
Náhled položky 70

Jan Hornofalcký 1404-1448

71 Fenik, 0,38g, minc. Amberg, čtyřráz, n.okr. -1/1- 480,- -
Náhled položky 71

Půta z Častolovic 1429-1453

72 Haléř, orlice / český lev vl. Rad.2, FR-379 1/1 1800,- -
Náhled položky 72

Brno - město XV. st

73 Haléř, šachovaná orlice, z.n.ned. Rad.16 1 380,- -
Náhled položky 73
74 Haléř, šachovaná orlice, , „krásný“ Rad.16 1 460,- -
Náhled položky 74
75 Haléř, šachovaná orlice, n.ned. Rad.16 1 360,- -

Jihlava - město XV. st.

76 Haléř, orlice s písmenem „I“ ve štítku, n.ned. Rad.20 1 400,- -
Náhled položky 76

Znojmo - město XV. st.

77 Peníz bez čtyřrázu, orlice s písmenem „Z“s příčnou čárkou Rad.22 1 400,- -
Náhled položky 77

Opava - město XV. st.

78 Haléř, štít se lvem / erb města, opis OP-PA-VIE „krásná patina“ Ko-8677 1/1 1200,- -
Náhled položky 78

Cheb /Eger/ město

79 Fenik jednostranný, erb města v perlovci, orel hledí vlevo, z 1/3 vyl. jinak krásný 1 200,- 300,-

Vratislav - město za Zikmunda Lucemburského 1419-1437

80 Haléř, český lev pod ním kroužek, na ocasu dva kroužky / hlava sv. Jana, pod. Ko-8765c 1/1 400,- 650,-
Náhled položky 80

Ražby měnové reformy kolem r. 1450

81 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, různé varianty, lot 5 ks -1 400,- -
82 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem 1 100,- -
83 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, „pěkný“ 1 200,- -
84 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, „pěkná hluboká ražba“ 1 140,- -
85 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, „krásná hluboká ražba se zajímavým dvojrázem“ 1 200,- -
Náhled položky 85
86 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem 1 120,- -
87 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, n.ned. 1 100,- -
88 Peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem, n.ned., různé varianty, lot 5 ks 1-2 350,- -

Vladislav II. 1471-1516

89 Pražský groš, n.ned. -1/1- 340,- 340,-
Náhled položky 89
90 Pražský groš, ned. 2/2 250,- -
91 Pražský groš, ned. 2-2 180,- 180,-
92 Bílý peníz jednostranný var.0 2 50,- -
93 Bílý peníz jednostranný 1 70,- -
94 Bílý peníz jednostranný 2 50,- -
95 Bílý peníz jednostranný 2 40,- -
96 Bílý peníz dvoustranný Sm.9 2/2- 40,- -
97 Bílý peníz dvoustranný Sm.7 2/2- 40,- -
98 Bílý peníz dvoustranný Sm.2 2/2 50,- -
99 Malý peníz jednostranný Sm.4 -1 60,- -

Ludvík I. 1516-1526

100 Bílý peníz jednostranný, n.kor. Sm.9 -1 60,- -
101 Malý peníz jednostranný, ned. Sm.54 -2 30,- -
102 Malý peníz jednostranný, ned. Sm.58 2 40,- -

Ferdinand I. 1521-1564

103 Malý peníz jednostranný b.l. Kutná Hora, MKČ-84 -1 70,- 70,-
104 Bílý peníz jednostranný Kutná Hora, MKČ-78 -1 60,- -

Rudolf II. 1576-1612

105 Malý groš 1605 Kutná Hora - Enderle, n.vyl.okr. „pěkná patina“ HN-13a 1/1 260,- 420,-
Náhled položky 105

Ferdinand II. 1619-1637

106 1 Krejcar 1624 Kutná Hora - Hölzl 2/2 40,- -
107 1 Krejcar 1625 Brno - Wohnseidler, MKČ-892 -2/2- 40,- -
108 Grešle 1624 Vratislav 2/2 40,- 40,-

Leopold I. 1657-1705

109 XV Krejcar 1675 SHS Vratislav, Nechanický-1598 R 0/0- 2700,- 3000,-
Náhled položky 109
110 VI Krejcar 1690 Vídeň-Mittermayer, n.okr. n.ned t.0/0 500,- 700,-
Náhled položky 110
111 3 Krejcar 1669 SHS Vratislav - Hammerschmidt, „koruna bez stuh“ MKČ-pod.1622 -1/1- 240,- -
112 3 Krejcar 1669 Kutná Hora - Hackl, n.ned. 2/1 400,- -
113 3 Krejcar 1687 Kutná Hora - Krahe, n.okr. 2/1- 140,- -
114 3 Krejcar 1695 Kutná Hora - Krahe -1/1- 180,- -
115 3 Krejcar 1697 Praha - Egerer -1/1 220,- -
116 3 Krejcar 1697 Kutná Hora - Krahe, n.zvlněn -1/1- 140,- -
117 1 Krejcar 1665 Kutná Hora - Hackl -1/1- 160,- 280,-
118 1 Krejcar 1704 Kutná Hora - Wohnseidler, n.kor. 1/1 180,- -
119 1 Krejcar 1703 Kutná Hora, n.okr.n.prohlý -1/1- 60,- -
120 1 Krejcar 1704 Kutná Hora - Wohnseidler, n.zvlněn 2/2 60,- -
121 1 Krejcar 1705 Praha - Egerer, n.kor. 1-1 280,- 500,-
122 Grešle 1669 Vratislav -1/1- 100,- -

Josef I. 1705-1711

123 3 Krejcar 1706 Kutná Hora - Wohnseidler, n.ned. -1/1- 220,- -
124 3 Krejcar 1709 BW Kutná Hora - Wohnseidler 1/1 550,- 550,-
Náhled položky 124
125 3 Krejcar 1709 Praha - Egerer, var. IMP -1/1- 200,- -
126 3 Krejcar 1709 Kutná Hora - Wohnseidler, n.perf. ražbou 1/1 380,- -
127 3 Krejcar 1710 Praha - Provizorium, var. IMP, ned. 2/2 140,- -
128 3 Krejcar 1711 Kutná Hora - Wohnseidler „pěkný“ -1/1- 340,- -
129 ½ Krejcar 1708 Kutná Hora, n.ned. -1 1500,- -
Náhled položky 129

Karel VI. 1711-1740

130 3 Krejcar 1715 Praha - Scharff t.1/1 240,- 250,-
131 1 Krejcar 1724 Kutná Hora - Weyer, MKČ-1871 „krásný“ t.0/0 1200,- -
132 ½ Krejcar 1730 Praha - Scharff letopočet vcelku, MKČ-1848var. -1 550,- -
133 ½ Krejcar 1735 Praha - Scharff letopočet vcelku, MKČ-1848var. 1 600,- -
134 ½ Krejcar 1735 Praha - Scharff, MKČ-1848 1 400,- 400,-
Náhled položky 134
135 ½ Krejcar 1740 Praha - Scharff, n.zvlněn, MKČ-1848 -1 360,- 360,-
136 ½ Krejcar 1720 Praha - Scharff, n.dí. MKČ-1848 -1 160,- -
137 Parvus, sv. Václav / lev, 0,40g, ned. Sm.1b 2/2 180,- 200,-

Marie Terezie 1740-1780

178 Tolar 1758 výtěžkový, punc 1994, novoražba - Jablonec RL 750,- -
Náhled položky 178
179 3 Krejcar 1762 Praha - Erdmann, n.just. MKČ-1972 2/2 120,- -
180 Krejcar 1760 P, Praha, N10 -1/1- 400,- -
Náhled položky 180
181 Grešle 1761 Praha, N9 2/2 200,- -
182 Grešle 1764 Praha, N9 2/2 200,- -
183 Grešle 1765 V:T. RV Praha, N9 2/2 200,- -

František I. 1792-1835

184 Tolar konvenční 1815 C, 28,11g, z.n.vl.škr. t.0/0 2800,- -
Náhled položky 184
185 Tolar konvenční 1822 C, 27,97g -1/1 2300,- -
Náhled položky 185
186 Tolar konvenční 1824 C, 28,2g, n.vl.škr. t.0/0 2600,- -
Náhled položky 186
187 20 Krejcar 1803 C 2/2 100,- -
188 20 Krejcar 1809 C -1/2 110,- -

Ferdinand V. 1835-1848

189 20 Krejcar 1840 C, tmavá patina 2/2 140,- -
190 20 Krejcar 1848 C t.0/0 360,- 380,-
Náhled položky 190


TOPlist