Numismatika Schimandl

ČECHY, MORAVA

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Břetislav I. Knížetem v Čechách 1037 - 1055

42 Denár, 0,90g, patina, „nádherný“ C.322 0/0 2000,- -
Náhled položky 42
43 Denár, 1,03g, „nádherný“ C.324 0/0 2500,- 2800,-
Náhled položky 43

Spytihněv II. 1055 - 1061

44 Denár, 0,92g, „pěkná patina“ C.331 t.0/0 4000,- -
Náhled položky 44

Vratislav II. 1065 - 1086, 1086 - 1092

45 Denár, 0,80g, „pěkná patina“ C.352 1/1 800,- 900,-
Náhled položky 45
46 Denár, 0,73g, kruh hladký, „krásný“ C.353b 0/0 1000,- 1200,-
Náhled položky 46

Břetislav II. Knížetem v Čechách 1092 - 1100

47 Denár, 0,68g, vnitřní kruh hladký, n.ned. C.388e 1/1 1500,- -
Náhled položky 47
48 Denár, 0,66g, bez špice pod sv. Václavem, n.ned. C.389a2, Fiala TAB.X-20 1/1 1700,- -
Náhled položky 48
49 Denár, 0,55g, kulička za ramenem, n.ned. C.390a+“W“TAB-21 1/1 1800,- -
Náhled položky 49

Bořivoj II. Knížetem v Čechách 1100 - 1107, 1109 - 1110, 1118 - 1120

50 Denár, 0,38g, opis ned., patina, „pěkný“ C.418, Fiala XI-1 1/1 2000,- 2000,-
Náhled položky 50
51 Denár, 0,46g, okr. oláman, tmavá patina C.419, Fiala XI-3 2/2 800,- 800,-
Náhled položky 51

Vladislav I. Knížetem v Čechách 1108 - 1118, 1120 - 1125

52 Denár, 0,71g!! varianta - “S WENCEZL“ C.553, Fiala XVI-3 1/1 1300,- 1700,-
Náhled položky 52
53 Denár, 0,72g, ned. C.559 -1/1- 1000,- -
Náhled položky 53

Přemysl I. 1192 - 1193, 1197 - 1198, králem 1198-1230

54 Denár, 1,17g, opis ned. „pěkná patina“ C.659 1/1 1100,- 1100,-
Náhled položky 54

Morava - Vladislav III. 1246 - 1247

55 Denár, n. excentrická ražba C.896 -1/1- 800,- -
Náhled položky 55

Přemysl Otakar II. 1253 - 1270

56 Brakteát malý /1253 - 1270/, 0,31g, 17mm, „pěkný“ C.910 1 1000,- 2600,-
Náhled položky 56
57 Fenik pro Rakousy, lev / gryf, n.ned. 1/1 250,- 550,-
Náhled položky 57

Václav II. 1278 - 1305

58 Brakteát malý, stojící lev vl. s berlí?, 20mm, patina 1 1000,- 1100,-
Náhled položky 58
59 Parvus, 0,40g, n.ned., patina Sm.II-1 -1/1- 650,- -
Náhled položky 59
60 Pražský groš, 3,50g -1/2 1000,- -
Náhled položky 60
61 Pražský groš, 3,80g, 27mm, n.ned., n.zbytky nález. patiny, „nádherný“ t.0/0 2000,- 2000,-
Náhled položky 61
62 Pražský groš, 3,51g, 28mm, „pěkná patina“ Sm.1 1/1 2000,- 2400,-
Náhled položky 62
63 Pražský groš, 3,80g, 28mm, velký lev, „A“ bez dříku Sm.2 1/1 2000,- 2000,-
Náhled položky 63
64 Pražský groš, 3,79g, 29mm, n.ned., malý lev, „A“ bez dříku, patina Sm.2 1/1 2000,- 3200,-
Náhled položky 64

Jan Lucemburský 1310 - 1346

65 Pražský groš, 3,65g, 29mm, n.ned., široká koruna, rozděl. značka - lilie Sm.20 1/1 1200,- 1800,-
Náhled položky 65
66 Pražský groš, 3,75g, 29mm, n.ned., vysoká koruna, rozděl. značka - lilie, „pěkná patina“ Sm.8.L.b 1/1 1200,- 1200,-
Náhled položky 66
67 Pražský groš, 3,57g, 29mm, nízká koruna, :DEI:GRATIA trojlístek REX:BOHEMIA, “pěkná patina“ Sm.2/14b 1/1 1200,- 1500,-
Náhled položky 67
68 Pražský groš, 3,74g, 30mm, rozděl. značka lilie, značka „9“, ned. 2/2 600,- -
69 Pražský groš, 3,64g, 28mm 2/1- 360,- 360,-
70 Parvus, 0,42g, 15mm, ned. Sm.8 2/2 400,- -
Náhled položky 70

Karel IV. 1346 - 1378

71 Pražský groš, 3,55g, 28mm, n.ned. Sm.4 -1/1- 700,- 700,-
Náhled položky 71
72 Pražský groš, 3,42g, 28mm, GRO:SSI trojlístek PRAGENSES / KAROLVS. PRIMVS / DEI. GRATIA lilie REX. BOEMIE, n.ned. „krásná patina“ 1/1 1000,- 1200,-
Náhled položky 72
73 Pražský groš, 2,75g, 27mm, ned. -2/2- 140,- 200,-
74 Pražský groš, 3,6g, 27,5mm, ned. 2/2 340,- -
75 Pražský groš, 3,40g, 28mm, ned. -2/2- 250,- -
76 Pražský groš, 3,14g, 28mm, ned.,n,napr. 2-2 260,- 300,-
77 Pražský groš, 3,4g, 28mm, ned. 2/2 280,- 300,-
78 Pražský groš, 3,52g, 28mm, ned. -2/2- 250,- -
79 Pražský groš, 3,5g, 29mm, ned. 2/2 300,- 300,-
80 Pražský groš, 3,5g, 27mm, ned. -2/2 250,- 250,-
81 Pražský groš, 3,1g, 27mm, ned. -2/2- 140,- 200,-
82 Pražský groš, 3,6g, 26mm, ned. 2-2 300,- 300,-
83 Pražský groš, 3,6g, 26mm, ned. 2-2 300,- 300,-
84 Pražský groš, 3,4g, 28mm, ned. 2/2 300,- 300,-
85 Pražský groš, 3,3g, 28mm, ned. 2/2 300,- 300,-
86 Pražský groš, 3,5g, 28mm, ned. 2/2 280,- -
87 Pražský groš, 3,0g, 27mm, ned. 2/2 220,- 240,-
88 Pražský groš, 3,5g, 28mm, ned. 2/2 260,- 300,-
89 Parvus, sv.Václav / lev, 0,50g, 14mm, ned. Sm.I/13 -2/2- 300,- -
Náhled položky 89

Václav IV. 1378 - 1419

90 Pražský groš, 2,70g, 28mm, ned. 2-2 220,- 300,-
91 Pražský groš, 2,57g 27mm, ned.excentr. -2/2- 200,- 240,-

Česká Falc - Karel IV.

92 Fenik s korunkou, mincovna Erlangen, 0,37g Nech.VII 1 900,- 1200,-
Náhled položky 92

Václav IV.

93 Fenik /1378-1390/ 0,41g, mincovna Erlangen, hlava krále s korunou vpr. / koruna, n.vada mat., ned. Nech.XXVII 2/2 1500,- -
Náhled položky 93
94 Fenik, 0,62g, ned. Nech.XXX72 2/2 1100,- -
Náhled položky 94
95 Fenik, 0,50g, n. ned. Nech.XXXII.108 t.1/1 1600,- -
Náhled položky 95

Zhořelec město – 2. pol. XV. st.

96 Městský peníz Rad.6 1/1 100,- 100,-
97 Městský peníz různé typy koruny, 2 ks Rad.2 1-2 140,- 200,-

Cheb /Eger/ město

98 Fenik jednostranný, erb města v perlovci, orel hledí vlevo, vylomen z 1/3 1 450,- -

Mezivládí 1439 - 1453

99 Kruhový peníz se lvem, 0,57g „dobový padělek“ 2 100,- -
100 Zelenohorská jednota? Kruhový peníz se lvem, neoficiální ražba z 60. let, z 1/3 ned. -1 100,- -

Ladislav Pohrobek 1453 - 1457

101 Kruhový peníz se lvem, 0,40g Rad.16 1 120,- 120,-
102 Fenik vídeňský, 0,63g -1 100,- 140,-

Jiří z Poděbrad 1460 - 1471

103 Pražský groš, 2,22g, 28mm, n.ned. „pěkná patina“ -1/1- 500,- 1800,-
Náhled položky 103
104 Pražský groš, 2,76g, 28mm, ned., n.kor. 2/1- 400,- 650,-
Náhled položky 104
105 Pražský groš, 2,42g, 28mm, ned. „patina“ 2/2 400,- 550,-
106 Kruhový peníz se lvem jednostranný 1460 - 1468, 0,52g Rad.21 -1 80,- 80,-
107 Kruhový peníz se lvem, 0,27g, ned. Rad.22 -1 60,- 100,-
108 Kruhový peníz se lvem, reforma 1469, 0,36g „pěkný“ Cast.75 1 100,- 700,-

Vladislav II. 1471 - 1516

109 Pražský groš, 2,80g, 28mm, n. ned., patina, „krásný“ 1/1 1000,- 2000,-
Náhled položky 109
110 Pražský groš, 2,87g, 28mm, ned., patina -1/1- 350,- 400,-
111 Pražský groš, 2,67g, 29mm, patina -1/1- 500,- -
Náhled položky 111
112 Pražský groš, 2,89g, 27mm, ned. 2/2 380,- -
113 Malý peníz jednostranný, korunované „W“, 0,27g, S2-45 2 70,- -
114 Bílý peníz jednostranný, 0,33g, S1 1 90,- 90,-
115 Bílý peníz jednostranný varianta O, 0,39g, n.ned. 2 120,- -
116 Bílý peníz jednostranný varianta DS-W, 0,32g 1 120,- -
117 Bílý peníz dvoustranný 0,45g, S3 ½ 120,- -
118 Bílý peníz dvoustranný, 0,42g, S2 2 120,- -
119 Malý peníz jednostranný, S4-47 -1 120,- -

Ludvík I. 1516 - 1526

120 Bílý peníz jednostranný, 0,53g Sm.6var. 1 120,- 200,-
121 Bílý peníz jednostranný, 0,53g Sm.9 -1 120,- -
122 Bílý peníz jednostranný, 0,40g, varianta „D“ 1 120,- -
123 Malý peníz jednostranný, 0,26g, ned. Sm.54/IV-1 2 70,- -
124 Malý peníz jednostranný, 0,30g, ned. Sm.58/IV-5 2 100,- -
125 Bílý peníz jednostranný, 0,24g, ned. Sm.10 -1 80,- 80,-
126 Malý peníz jednostranný, 0,30g, ned. Sm.60-7 -1 80,- 80,-
127 Malý peníz jednostranný 2 ks 0,27g, 0,33g Sm.57/IV.-4 1-2 160,- 160,-

Ferdinand I. 1521 - 1564

128 Pražský groš, GROSSI : chrpa : PRAGENSES (otevřené „G“) FERDINANDVS : PRIM / DEI GRATIA chrpa REX : BOEME značka kolečko vedle koruny, 2,67g, 27mm, n.ned., „patina“ 1/1 1200,- 1500,-
Náhled položky 128
129 Pražský groš 1535, FERDINANDVS : PRIM “ BOEME / GROSSI chrpa PRAGENSES “ tečka mezi tělem lva a ocasem, 2,60g, 27mm, n.ned., patina -1/1- 1000,- 1000,-
Náhled položky 129
130 Pražský groš 1536, GROSI chrpa PRAGENSES / FERDINANDVS. PRIM kytička, 2,60g, 27mm, patina 2/2 950,- -
Náhled položky 130
131 Pražský groš 1536, Kutná Hora – Běšín + Podivický, 2,73g, okr, n, ned. MKČ-70 2/2 850,- 850,-
Náhled položky 131
132 Pražský groš 1546, Kutná Hora – Lídl + Podivický, 2,42g, 26mm, n.ned. „patina“ Sm.32, MKČ-71 2/2 950,- -
Náhled položky 132
133 Pražský groš 1547, Kutná Hora - Lídl + Podivický, 2,37g, 27mm, n.okr. vyl “černá patina“, GROSSI PRAGENES !! chybí „S“ A 1547 kytička FERDINAN DVS. PRI chrpa DEIGRATIA dva křížky nad sebou REX BOE. M.IE MKČ-71var -1/1- 1200,- -
Náhled položky 133
134 Krejcar slezský 1563 Vratislav, 0,80g SJ-25, MKČ-159 1/1 200,- 450,-
135 Krejcar jednostranný 1530, 0,53g SJ-35/12 -1 150,- 150,-
136 Malý peníz jednostranný b.l. Kutná Hora, 0,33g MKČ-82 1 120,- -
137 Malý peníz jednostranný b.l. Kutná Hora, 0,35g, ned. MKČ-84 2 100,- -
138 Malý peníz jednostranný 1563 Kutná Hora, 0,38g, n.prohlý MKČ-86 1 200,- 1100,-
139 Malý peníz jednostranný b.l. Kutná Hora, 0,33g MKČ-84 -1 120,- -
140 Bílý peníz jednostranný Kutná Hora, 0,30g, n.ned. MKČ-78 -1 140,- -
141 Bílý peníz jednostranný Kutná Hora, 0,37g MKČ-78 1 160,- -
142 Početní peníz 1561 Praha - Jan Harder, n.kor. Mrštík-2 1/1- 600,- 2600,-
Náhled položky 142

Maxmilián II. 1564 - 1576

143 Bílý peníz jednostranný 1567 Kutná Hora, 0,36g MKČ-206 -1 100,- 120,-
144 Bílý peníz jednostranný 1568 Kutná Hora, 0,40g, n.ned. MKČ-206 -1 100,- 100,-
145 Bílý peníz jednostranný 1570 Kutná Hora, 0,34g, n.okr. MKČ-206 -1 100,- 120,-
146 Bílý groš 1576 Jáchymov - Kádner, 1,93g, „pěkný“ MKČ-238 1/1 600,- 750,-
Náhled položky 146
147 Bílý groš 1576 Praha - Harder, 2,06g, střed n.ned. „pěkná patina“ MKČ-188 1/1 500,- 500,-
Náhled položky 147
148 Bílý groš 1577 Kutná Hora - Šatný, 1,74g, střed ned. MKČ-203 1-1 500,- 500,-
149 2 Krejcar 1570 Č. Budějovice - Gebhart, 1,36g, „pěkný“ MKČ-249 1/1 650,- 1100,-
Náhled položky 149
150 2 Krejcar 1571 Č. Budějovice - Gebhart, 1,60g, n.vada mat. „pěkný“ MKČ-250 1/1 650,- 900,-
Náhled položky 150
151 Početní groš 1572 Kutná Hora - Šatný, 1,92g. n.okr. Mrštík-19 2/2 380,- 800,-
Náhled položky 151

Rudolf II. 1576 - 1612

152 Bílý groš 1578 Praha - Harder, 1,95g MKČ-188 2/2 260,- 280,-
153 Bílý groš 1581 Kutná Hora - Šatný, 1,80g MKČ-376 -1/1- 260,- 300,-
154 Bílý groš 1584 Kutná Hora - Šatný, 1,83g MKČ-376 -1/1- 260,- 300,-
155 Bílý groš 1603 Kutná Hora - Enderle, 2,20g, „pěkný“ MKČ-378 500,- 1700,-
Náhled položky 155
156 Malý groš 1591 Jáchymov - Hofmann, minc. značka volně HN.8b 2/2 280,- -
157 Malý groš 1592 Kutná Hora - Šatný, bez teček u letopočtu HN.1b 2/1 300,- -
158 Početní groš 1577 Kutná Hora - Šatný, 2,63g, dírka Mrštík-55 1/1- 300,- 650,-
Náhled položky 158
159 Malý groš 1581 Praha - Gebhart, „pěkná patina“ MKČ-334 1/1 800,- -
Náhled položky 159
160 Malý groš 1589 Jáchymov - Hofmann MKČ-406 1/1 800,- -
Náhled položky 160
161 Bílý peníz jednostranný 1578 Kutná Hora - Šatný, 0,30g, n.okr., n.ned. MKČ-383 -1 140,- 160,-
162 Bílý peníz jednostranný 1581 Kutná Hora - Šatný, n.okr. MKČ-383 -1 140,- 150,-
163 Malý peníz jednostranný 1584 Kutná Hora - Šatný, 0,33g, n.ned. MKČ-385 -1 450,- 450,-
164 Bílý peníz jednostranný 1598 Kutná Hora - Dominig MKČ-383 -1 140,- 160,-
165 Početní groš 1586 Kutná Hora - Šatný, 2,34g Mrštík-59b 1/1- 450,- 700,-
Náhled položky 165
166 Početní groš 1590 Kutná Hora - Šatný, dírka Mrštík-58d 1/1- 300,- 800,-
Náhled položky 166
167 Početní groš 1597 Kutná Hora - Herold, po dí. vyl. okr. Mrštík-59d -2/2 300,- 600,-
168 Početní groš 1606 Kutná Hora - Enderle Mrštík-69a -1/1- 500,- 900,-
Náhled položky 168

Matyáš II. 1612 - 1619

169 Bílý groš 1617 Kutná Hora - Hölzl, 1,40g, MATHIAS. DG. *R.I.S.G.H.B. REX, n.ned. t.1/1 500,- -
170 Bílý groš 1618 Praha - Hübmer, 1,51g, „pěkný“ MKČ-514 1/1 800,- 900,-
Náhled položky 170
171 Malý groš 1613 Kutná Hora - Šultys, 1,03g MKČ-541 1/1 600,- 700,-
Náhled položky 171
172 Bílý peníz jednostranný 1616 Kutná Hora - neobsazeno, 0,40g MKČ-547 1 600,- 1000,-
173 Početní peníz 1616 Praha - Hübmer, dí., prohlý Mrštík-111 3/3- 280,- 280,-
174 Početní peníz 1613 Kutná Hora - Lengefelder, 2,30g, n.okr. Mrštík-126 2/2 380,- 1400,-
Náhled položky 174

Šultys Jan v. Felsdorf primátor Kutné Hory, popraven 1621 na Staroměstském nám. v Praze

175 Početní groš 1613, perf., okr. 2,08g 3/3 400,- 600,-

Fridrich Falcký 1619 - 1620

176 24 Krejcar 1620 Kutná Hora - Hölzl, n.ned. MKČ-671 2/1- 2400,- 2400,-
Náhled položky 176

Ferdinand II. 1619 - 1637

177 ½ Tolar 1625 Praha - Suttner, 14,30g, n.ned., n.vl. škr. MKČ-751 -1/1 4500,- 4500,-
Náhled položky 177
178 3 Krejcar 1622 Kutná Hora - Hölzl, okr. ražbou, n.ned. „patina“ MKČ-785 -1/1- 600,- -
179 3 Krejcar 1622 Praha - Hübmer MKČ-708 2/2 380,- -
180 3 Krejcar 1624 Praha - Suttner MKČ-759 1/1 260,- 300,-
181 3 Krejcar 1625 Praha - Suttner MKČ-759 2/1- 120,- -
182 3 Krejcar 1625 Kutná Hora - Hölzl MKČ-809 -1/1- 220,- -
183 3 Krejcar 1626 Praha - Hübmer MKČ-759 t.1/1 220,- 240,-
184 3 Krejcar 1626 Brno - Wohnsiedler, dí.,ned. MKČ-884 2-2 60,- -
185 3 Krejcar 1627 Praha - Hübmer MKČ-760 -1/1- 140,- 240,-
186 3 Krejcar 1627 Vratislav - Riedel+Ziesler MKČ-1017 1/1- 180,- 320,-
187 3 Krejcar 1628 Praha - Hübmer, n.ned. MKČ-760 2/1- 120,- -
188 3 Krejcar 1630 Praha - Hübmer, n.ned. MKČ-760var. 1/1 260,- -
189 3 Krejcar 1630 Praha - Hübmer, var. 3 v kroužku MKČ-760var. 1/1 260,- 300,-
190 3 Krejcar 1629 Praha - Hübmer, n.ned. MKČ-760 t.1/1 220,- -
191 3 Krejcar 1631 Praha - Du Bois, n.okr. MKČ-761 2/2 280,- -
192 3 Krejcar 1631 Praha - Schuster, „pěkná patina“ MKČ-761 1/1 340,- -
193 3 Krejcar 1634 Praha - Schuster, „krásný“ MKČ-763 1/1 380,- -
194 3 Krejcar 1635 Praha - Schuster MKČ-763 -1/1- 240,- 240,-
195 3 Krejcar 1637 Praha - Schusterová, n.ned. MKČ-763 -1/1- 280,- -
196 3 Krejcar 1624 Jáchymov - Steinmüller, mincm. zn. v L, n.ned. MKČ-843 -1/1- 280,- -
197 3 Krejcar 1628 Jáchymov - Steinmüller MKČ-842 2/2 240,- -
198 3 Krejcar 1629 Jáchymov - Steinmüller MKČ-842 -1/1- 280,- 280,-
199 3 Krejcar 1625 Vratislav - Riedel MKČ-1009 -1/1- 260,- 280,-
200 1 Krejcar 1625 Brno - Wohnseidler MKČ-892 3/2- 80,- -
201 1 Krejcar 1624 Kutná Hora - Hölzl 2/2 80,- -
202 1 Krejcar 1627 Vratislav MKČ-1033 t.1/1 140,- 140,-
203 1 Krejcar 1627 Vratislav 2/1- 80,- 100,-
204 1 Krejcar 1628 Mikulov MKČ-107 -1/1- 220,- 280,-
205 1 Krejcar 1636 Olomouc - Huber MKČ-950 -1/1 180,- -

Ferdinand III, 1637 - 1657

206 3 Krejcar 1638 Praha - Wolker, n.okr. „pěkná patina“ t.1/1 300,- 380,-
207 3 Krejcar 1639 Praha - Wolker, „patina“ -1/2 240,- -
208 3 Krejcar 1640 Praha - Wolker, n.ned. -1/1- 140,- 380,-
209 3 Krejcar 1641 Praha - Wolker, „patina“ 1/1 360,- 550,-
Náhled položky 209
210 3 Krejcar 1642 Praha - Wolker t.1/1 320,- 380,-
211 3 Krejcar 1637 Kladsko, „pěkná patina“ MKČ-1337 1/1 300,- 900,-
Náhled položky 211
212 3 Krejcar 1639 Praha - Wolker, ned. MKČ-1180 2/2- 100,- -
213 3 Krejcar 1640 Olomouc - Schäfer MKČ-1239 2/2 120,- 200,-
214 1 Krejcar 1640 Praha - Wolker, minc. zn. v L MKČ-1183 2/2 360,- 360,-

Leopold I. 1657 - 1705

215 3 Krejcar 1660 Kutná Hora - Hackl, „patina“ 1/1 800,- 2200,-
Náhled položky 215
216 3 Krejcar 1659 Praha - Margalík, ned., okr. 3/3 60,- -
217 3 Krejcar 1659 Kutná Hora - Hackl, n.vada ražbou, „pěkný“ 1/1 800,- 850,-
Náhled položky 217
218 3 Krejcar 1665 Kutná Hora - Hackl, n.ned. 1/1 500,- -
219 3 Krejcar 1666 Kutná Hora - Hackl 1/1 600,- 200,-
Náhled položky 219
220 3 Krejcar 1667 Kutná Hora - Hackl 1/1- 400,- -
221 3 Krejcar 1668 Kutná Hora - Hackl, n.ned. t.1/1 400,- 400,-
222 3 Krejcar 1676 Kutná Hora - Hackl, n.ned. -1/1 340,- -
223 3 Krejcar 1675 Kutná Hora - Hackl -1/1 300,- 300,-
224 3 Krejcar 1680 Kutná Hora - Krahe 2/1 380,- -
225 3 Krejcar 1682 Kutná Hora - Krahe 1/1 600,- 600,-
226 3 Krejcar 1687 Kutná Hora - Krahe, n.okr. ražbou -1/1- 500,- -
227 3 Krejcar 1693 Praha - Waist, „pěkná patina“ 1/1 2200,- 2200,-
Náhled položky 227
228 3 Krejcar 1693 Praha - Janinalli, ražbou n.napr. t.1/1 900,- 900,-
Náhled položky 228
229 3 Krejcar 1696 Praha - Egerer 1/1- 320,- -
230 3 Krejcar 1696 Břeh - Brettschneider, n.okr. 2/2 240,- 240,-
231 3 Krejcar 1697 Praha - Egerer t.1/1 320,- -
232 3 Krejcar 1698 Kutná Hora - Krahe, n.okr. „patina“ 1/1 500,- -
233 3 Krejcar 1700 Praha - Egerer, n.okr. „nádherný“ 0/0 850,- 1200,-
Náhled položky 233
234 3 Krejcar 1700 Břeh - Brettschneider 1/1 400,- 500,-
Náhled položky 234
235 3 Krejcar 1702 Praha - Egerer, „pěkný“ t.0/0 650,- 1200,-
Náhled položky 235
236 3 Krejcar 1703 Praha - Egerer -1/1- 280,- -
237 3 Krejcar 1705 Praha - Egerer -1/1- 280,- -
238 1 Krejcar 1660 Kutná Hora, okr. vyl. 3mm t.1/1 260,- -
239 1 Krejcar 1665 Kutná Hora - Hackl -1/1- 600,- -
240 1 Krejcar 1671 Kutná Hora - Hackl, n.ned. -1/1- 300,- 300,-
241 1 Krejcar 1680 Kutná Hora - Krahe 2/2 500,- 500,-
242 1 Krejcar 1695 Praha - Egerer 1/1 800,- -
243 1 Krejcar 1698 Břeh - Brettschneider 2/2 100,- -
244 1 Krejcar 1699 Vratislav - Wackerl -1/1- 140,- 140,-
245 1 Krejcar 1701 Kutná Hora - Krahe 2/1- 140,- -
246 1 Krejcar 1702 Kutná Hora - neobsazeno - Provizorium, okr. vyl. -1/2 160,- -
247 1 Krejcar 1704 Kutná Hora - Wohnseidler,n.kor. 1/1 300,- -
248 1 Krejcar 1705 Kutná Hora - Wohnseidler, „pěkná patina“ 1/1 600,- -
Náhled položky 248
249 Grešle 1695 Břeh - Brettschneider -1/1 80,- 180,-
250 Grešle 1671 Opolí - Ehinger 1/1 140,- 260,-
251 ½ Krejcar jednostranný 1694 CK Kutná Hora - Krahe MKČ-1479 2 2000,- -
Náhled položky 251
252 ½ Krejcar jednostranný 1705 Kutná Hora - Wohnseidler MKČ-1479 -1 3000,- -
Náhled položky 252

Josef I. 1705 - 1711

253 3 Krejcar 1705 Vratislav - Nowak -1/1- 240,- 280,-
254 3 Krejcar 1706 Břeh - Brettschneider, vada mat. - n.nálitek 1/1- 300,- 300,-
255 3 Krejcar 1707 Vratislav - Nowak, varianta. .RIS -1/1 300,- -
256 3 Krejcar 1707 Vratislav - Nowak, varianta: .RI.S. -1/1- 300,- -
257 3 Krejcar 1710 PM Praha - Provisorium, varianta: IM P, ned. 2/2 400,- -
258 3 Krejcar 1710 Kutná Hora - Wohnseidler -1/1- 280,- 340,-
259 3 Krejcar 1710 Vratislav - Nowak, AU(FN)DUX 2/1 220,- 260,-
260 3 Krejcar 1711 IAP Praha - Putz, varianta: IMP:S:A. MKČ-1724 1/1 1000,- -
Náhled položky 260
261 3 Krejcar 1711 Praha - Provisorium, varianta: IMPE MKČ-1723 -1/1- 440,- -
Náhled položky 261
262 3 Krejcar 1711 Kutná Hora - Wohnseidler 2/2 160,- -
263 3 Krejcar 1711 Vratislav - Nowak, varianta: AUS(FN)DUX, n.okr. 2/2 180,- 240,-
264 3 Krejcar 1711 Vratislav - Nowak, varianta: .R.I.S. AU(FN)DUX t.1/1 260,- 340,-
265 3 Krejcar 1711 Vratislav - Nowak -1/2 150,- 150,-

Karel VI. 1711 - 1740

266 30 Krejcar 1740 KB, n.prohlý 1/1 2200,- 3000,-
Náhled položky 266
267 XV Krejcar 1732 Praha - Scharff, pěkná patina, „nádherný“ 0/0 2000,- 6000,-
Náhled položky 267
268 VI Krejcar 1732 Praha - Scharff, „pěkná patina“ 0/0 800,- 3200,-
Náhled položky 268
269 3 Krejcar 1713 Praha - Ritter 2/2 160,- -
270 3 Krejcar 1715 Praha - Scharff -1/1 240,- 400,-
271 3 Krejcar 1719 Praha - Scharff, n.vada mater. -1/1- 220,- -
272 3 Krejcar 1725 Praha - Scharff -1/1- 220,- -
273 3 Krejcar 1732 Praha.Scharff, n.vada mater. t.1/1 240,- -
274 ½ Krejcar 1720 Praha - Scharff, dí., n.prohlý 1 1400,- -
Náhled položky 274
275 ½ Krejcar 1740 Praha - Scharff, n.prohlý -1 1000,- -
Náhled položky 275

Marie Terezie 1740 - 1780

276 10 Krejcar 1764 Praha - Erdmann 2/1- 140,- 220,-
277 10 Krejcar 1764 Praha - Erdmann -1/1- 160,- 260,-
278 1 Krejcar 1763 Praha - Erdmann 2/1- 80,- 80,-
279 Grešle 1764 Praha - Erdmann, 4 ks – různé typy 2-2 180,- 180,-
280 Br med. 1744 na oblehání Prahy pruským vojskem (J. Kirk), 14,0g, 42,5mm Don.4815 2/2 1800,- -
Náhled položky 280
281 Med. 1742 na Pragmatickou sankci, M. Terezie si obléká kožené bavorské kalhoty, 20,1g, 40mm, „pěkná patina“ Don.2866 0/0 3200,- -
Náhled položky 281
282 Těšín, Sn med. 1779 na těšínský mír, pohled na město Těšín, letící anděl, opis PAX TESCHENENSIS / žena s květy v krajině, anděl letící s ratolesti, opis, 24,2g, 47mm, „krásná“ Sb.Mont.20 t.0/0 3800,- 4600,-
Náhled položky 282
283 Ag med. na těšínský mír 1779, poprsí vpr., opis / sedící královna se lvy MATRI DEVM SALVTARI PAX TESININAE, Ag 9,6g, 30mm, n.hry. Sb.Mont.208 1/1 3000,- 4000,-
Náhled položky 283
284 Marie Christina a Albert Casimír Saský vévoda těšínský Ag med. 1780, portréty proti sobě, opis, 6-řádkový nápis 8-úhelník Ag 34x34mm, 19,7g Sb.Mont.2134 t.0/0 3800,- 4400,-
Náhled položky 284

František I. 1792 - 1835

285 Konvenční tolar 1824 C, 28,17g, v L z. n.vl. škr., n.ďubky, „pěkná patina“ t.0/0 3800,- -
Náhled položky 285
286 20 Krejcar 1827 C, vl. škr. t.1/1 240,- -
287 20 Krejcar 1830 C, „pěkná patina“ 1/1 260,- -
288 20 Krejcar 1832 C 1/1 240,- 240,-
289 20 Krejcar 1834 C -1/1 180,- 180,-
290 20 Krejcar 1835 C -1/1 180,- 180,-
291 20 Krejcar 1835 C, n.flek 1/1 340,- -
292 20 Krejcar 1847 C 1/0 340,- -
293 6 Krejcar 1800 C, z. n.vl. škr. 0/0 700,- -
Náhled položky 293

Ferdinand V. 1835 - 1848

294 20 Krejcar 1845 C 1/1 200,- 220,-


TOPlist